is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de schommeltijd veranderd — als men (Fig. 477, b en c) de platen van elkaar verwijdert, zoodat de draad gestrekt wordt; been- en weergaande stroomen kunnen bestaan in eiken draad

die twee conductoren verbindt. Zelfs is het niet noodig dat men juist met een draad tusschen twee geleiders werkt; in het al- \ gemeen kunnen in elke metaalmassa electrische bewegingen plaats hebben, waarbij het metaal aan de uiteinden beurtelings positief en negatief geladen wordt.

Belangrijke onderzoekingen over electrische trillingen heeft men aan Hertz te danken. Om het verschijnsel voort te brengen bediende hij zich o. a. van een geleider (den vibrator) die uit twee platen P en Q (Fig. 478) met de naar elkaar toege¬

keerde, in bollen eindigende staven A en B bestond; de bollen C en D bevinden zich op kleinen afstand van elkaar, Worden nu A en B niet de uiteinden van den secundairen

draad van een krachtige inductieklos verbonden, dan wordt, telkens als de primaire stroom in deze verbroken wordt, plotseling de eene plaat positief en de andere negatief geladen. Weldra ontstaat tusschen C en D een vonk, waarin nu verder de stroom van den inductor overgaat. Terwijl die vonk bestaat, en dus de lucht tusschen de knoppen geleidend is, hebben in den vibrator, die nu als één geleider beschouwd kan worden, eenige been- en weergangen der electriciteit plaats.

In het omringende veld wisselen nu ook de electrische en de magnetische kracht voortdurend van richting, en het was er