is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschil tusschen den druk binnen en buiten de leiding door de hoogte van een kolom water wordt gemeten. Hoe groot zal het verschil in de aanwijzing der twee toestellen zijn? Soortelijk gewicht van lichtgas met betrekking tot lucht: 0,60.

17. In den zijwand van een flesch is een opening, waaruit een waterstraal in horizontale richting te voorschijn komt. De flesch is van een luchtdicht sluitende stop voorzien, waardoor echter een aan weerszijden opene verticale buis gaat (Flesch van Mariotte). Het benedeneinde van deze buis ligt 20 cM. boven de opening in den wand, de flesch bevat water tot boven dat benedeneinde en de waterstraal treft een horizontaal vlak, dat 40 cM. beneden de opening ligt. Hoe ver is het getroffen punt in horizontale richting van de opening verwijderd ?

18. De buis van Fig. 194 (§ 206) bevat 400 gr. kwik en heeft een doorsnede van 1 cM2. Als a b = 10 cM. is, hoeveel is dan door de in § 206 besproken verplaatsing het arbeidsvermogen van plaats toegenomen en met welke snelheid zullen de vloeistofdeeltjes, aan zich zelf overgelaten, den evenwichtsstand weer bereiken?

19. De buis B van Fig. 204 (§ 213) is 20 cM. lang en 0,3 mM. wijd, de buis C 30 cM. lang en 0,5 mM. wijd. In welke verhouding verdeelt zich de bij A aankomende vloeistofstroom tusschen de buizen?

20. Bij een andere proef worden de buizen achter elkaar geplaatst. Wat zal bij een stationairen vloeistofstroom de druk in het vereenigingspunt zijn, als de druk aan de andere uiteinden van B en C resp. door waterkolommen ter hoogte van 80 en 20 cM. wordt gemeten ?

21. Men heeft een ijzerdraad in horizontale richting recht uitgespannen, de uiteinden onwrikbaar bevestigd en het midden achtereenvolgens belast met 28,8 en 88,8 gram. Het is daarbij eerst 10,6, later 18,5 mM. gedaald. De lengte van den draad is 1,5 M., de doorsnede 0,20 mM2. Gevraagd : de elasticiteitsc.oëfBcient en de aanvankelijke spanning.

22. Twee horizontale buizen, waarvan de eene 1 M. boven de