Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de brandpuntsafstand in water en in zwavelkoolstof?

39. Bij een lens liggen de hoofdbrandpunten voor roode en voor ultraviolette stralen 5 cM. van elkaar. Hoe groot is de brandpuntsafstand van deze lens voor geel licht?

De brekingsindices van het glas voor roode, gele en ultraviolette stralen zijn 1.6U2, 1.610 en 1.650.

40. Op een bolle lens van 20 cM. brandpuntsafstand valt een convergeerende lichtbundel, waarvan het vereenigingspunt 12 cM. achter de lens en 0,5 cM. buiten de as is gelegen. Waar ligt de top van den uittredenden lichtkegel?

41. Loodrecht op het platte zijvlak van een halven bol van glas vallen evenwijdige lichtstralen. Waar ligt het vereenigingspunt der centrale stralen en waar zullen de uiterste stralen die nog uit de lens komen de as snijden?

42. Een lichtpunt L bevindt zich op een afstand a vóór een bolle lens en achter deze, op een afstand b, is een holle spiegel met den kromtestraal R geplaatst, waarvan de as, evenals die der lens, door L gaat. Hoe groot moet de brandpuntsafstand der lens zijn, opdat de teruggekaatste lichtstralen weer in L samenkomen?

43. Het objectief van een kijker heeft een brandpuntsafstand van 35 cM. De kijker is eerst op oneindigen afstand ingesteld. Hoeveel moet zijn lengte veranderd worden, als men een voorwerp wil beschouwen, dat 10 M. verwijderd is?

44. Op een kwartsplaat, ter dikte van 3 mM., waarvan de zijvlakken evenwijdig aan de as loopen, valt loodrecht een bundel gepolariseerd licht, waarvan de trillingsrichting een hoek van 45° met de as der plaat maakt. Het uittredende licht gaat eerst door een prisma van Nicol dat met den polarisator gekruist is, en wordt dan in een spectroskoop opgevangen. Hoeveel donkere banden zal men, met zonlicht werkende, in het spectrum tusschen de lijnen D en F waarnemen? Voor de eerste lijn viudt men de noodige opgaven in § 407, a; voor de tweede lijn moeten de getallen 1,5442 en 1,5533 vervangen worden door 1,5497 en 1,5589.

45. Men vervangt de kwartsplaat door een andere, die 5 mM. dik is en loodrecht op de optische as is gesneden. Waar

Sluiten