is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55. Bij de proeven van Vraagst. 53 had de winding der tangentenboussole een straal van 21,2 cM. Gevraagd de electiomotorische kracht van een element van Bunsen in volts.

50. Als bij die proeven de weerstand in de keten buiten de elementen en de weerstandsbank 0,27 ohm is geweest, welke afwijking zou men dan voor r„ = 0 verkregen hebben,' indien de elementen naast elkaar hadden gestaan?

57. De naald der tangentenboussole van Vraagst. 53 volbrengt, wanneer geen stroom door de winding gaat, zijne schommelingen in 17,3 seconde. Hoe lang zal de schommeltijd zijn bij de eerste der in dat vraagstuk vermelde proeven?

58. Welken stand zou de naald bij die proef hebben aangenomen, als het vlak der winding een hoek van 10° met den magnetischen meridiaan had gemaakt?

• >9. Nadat de proeven van Vraagst. 53 genomen zijn, heeft men een draadklosje in de keten ingelascht en met rb = 0 een afwijking van 16°,8 verkregen. Gevraagd de weerstand van het klosje.

60. Men vervangt het draadklosje door een voltameter met verdund zwavelzuur, waarin, 2 cM. van elkaar verwijderd en elk 30 cM2. ondergedompeld, twee platinaplaten staan. De soortelijke weerstand (§ 503) van het zwavelzuur is ü,6, de electromotorische kracht der polarisatie is 1,8 volts. Hoe groot wordt de stroomsterkte en welke afwijking krijgt de tangentenboussole?

61. Bij de proef van Fig. 435 (§ 519) neemt men in plaats van E E één element van Danjbll en voor e een thermoelement ijzer-platina, waarvan de soldeerplaatsen de temperaturen 100° en 7° hebben. De weerstand in de keten E A P Q B E is 101 ohms, de draad A B heeft bij een lengte van 1 Al. een weerstand van 0,155 ohm en men moet, om G in rust te doen blijven, P Q = 83,2 cM. maken. Hoe groot is de electromotorische kracht van het thermoelement per graad temperatuurverschil?

62. Welke wijziging moet in de formule (34) van § 515 worden gebracht, als de punten A en B in Fig. 432 niet door twee draden P en Q, maar door drie draden met de weerstanden r,, r% en r3 zijn verbonden?