Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cylindcr'0"10"' liC"aa"' ~ n,onicnt binder + moment ,00der

I r2 V 4 v ' y + " •- v

2 Xz = I r- X 2 X 7,8 X 3 + |r»X2XH.2Xl

^ X 9.5 z 46.8 + 22.4 69.2

I.82I Meter.

B.

Zuid-Holland 1867.

2e Ploeg No. 3,

Een lichaam hpweept 71V11 mot «« in de seconde; op een gegeven tijdstip gaaf dlfb™^20 '"e,erS eenparig vertraagde, de vertraging bedrn' M m, K °VCr eenc

tijd na genoemd tijdstip zal liet itl,aam 'r 111 de seconde. Hoeveel

>. -o *.»«., dien het dan £ Cn""E™'

- ïo'c' •

(a) bedraagt 1 Meter in de seconde De be.Lnn C.WeKlng'de vertraS>'nR seconde. Het lichaam komt geheel tot « ? V" 20 Me,er >lcr

Wordt gevraagd „a hoevecS hetSTfV

de weg. die het da„ afgelegd 2a| hebben fUS' Z3'

s CV,')

s 0- - 20-

s 2 200

')us de afgelegde weg is 200 Meter.

v Vo -- at 0 20 - t

mo t 20

Na 20 seconden zal dus het lichaam in rust zijn

Sluiten