is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindexamens der Hoogere Burgerscholen, 1866-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegeven zijn, construeeren. In D richt men eene loodlijn DF óp ED op en verlengt AE tol fae de loodlij,, UF l„ F snijdt; men .ereenigï d,„ F A en richt op het midden G van AF de loodlijn GO op; het punt O waar deze loodlijn GO de .oodlijn DF snijdt, is het midde.punt vaS den ciTkel welke om den gezochten driehoek kan beschreven worden Door ED te

Beenncenwi^ C|rke,0mtrek S"ijdt' 'wee hoekpunten

C. welke met den top A den driehoek bepalen.

1885. No. 2.

Van een rechten cirkelvormigen kegel met een tophoek van 60» s de straal van het grondvlak gegeven. In dezen kegel een cylind -r te

Te Zn"', WaK,rVan h 'nh0Ud Rdijk is aa" de" illhuud van den bol,

die in den overblijvenden kegel kan beschreven worden.

De lijn DF (zie figuur) welke in den driehoek ABC loodrecht staat op het midden der basis BC en de lijn AE welke den tophoek BAC middendoor deelt, snijden elkaar in het punt F van den cirkel, welke om driehoek ABC kan beschreven worden. Zij dus AEde gegeven lijn welke den tophoek midden door deelt, AD de gegeven lijn, welke den top A met het midden D der basis vereenigt en ED het gegeven stuk van den basis dat tusschen de uiteinden E en D van AE en AD ligt, dan kan

mpn rln dri.tlirvni. ach n__ •• •

BAB' "L'T 1CirkelVOrimiSe ke8el SBB. (zie figuur) heeft een tophoek

inhoud »m?-' gel iS een cylinder CC'D,D beschreven, welks

gelijk is aan den inhoud van den bol welke in den overblijvenden