is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindexamens der Hoogere Burgerscholen, 1866-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mn O, + 2 HCI = Mn Cl, + H,0 + 0 2 HCI + 0 = H,0 + Cl,

MaOi + 4 HCI = MnCI, + Cl, + 2 H,0 (1) Volgens het proces van Weldon wordt MnCI, overgevoerd in MnO,. Dit gebeurt door bij eene oplossing van MnCI, te doen overmaat kalkmelk en door de vloeistof lucht te persen.

2 CaO + O = MnCI, = Ca MnOa + CaC!,. (II) Ca Mn 0:i scheidt zich af als een zwart neerslag en heet Ca manganiet. Het gedraagt zich bij de Cl bereiding als een mengsel van CaO en Mn O,.

Dus MnO, + 4 HCI = Mn Cl, + Cl, + 2 H,0. (III) I molecule MnCI, geeft met HCI 1 molecule MnCI, (I) 1 Molecule MnCI, geeft weer met CaO en O 1 molecule Ca Mn 03) wat gelijk staat met 1 molecule MnO,. (II)

1 molecule MnO, geeft weer met UC1 1 molecule Cl,.

Ten slotte komt dus 1 molecule Mn02 overeen met 1 molecule Cb. We hebben 95 Gram M11O2. Dus:

71 : 87 = x : 95 x = 77.53 Qram.

1873.

5,35 gram chloorammonium NH4CI wordt met 7 gram gebluschte kalk Ca(HO)2 (of volgens de oude schrijfwijze CaO,HO) en een weinig water verhit, totdat het chloorammonium geheel ontleed is. Men leidt het gas, dat zich ontwikkelt, in een bekerglas, waarin men 20 C. C. van eene zoutzuuroplossing gebracht heeft, die een soortelijk gewicht heeft van 1.10 en die 20.4 percent chloorwaterstof en 79.6 percent water bevat. Zal er nog vrij zuur in de vloeistof zijn, als de werking is afgeloopen? En zoo ja, hoeveel C. C. zal men dan van eene sodaoplossing moeten laten toevloeien om het overgebleven zoutzuur te neutraliseeren, indien de gebruikte sodaoplossing per liter 40 gram natriumhydroxyde NaOH (of volgens de oude schrijfwijze NaO.HO) bevat?

Het atoomgewicht van N = 14, het aequivalentgewicht van N = 14 . H = 1, „ „ . H = 1

„ Cl = 35,5 „ . . Cl = 35,5

„ Ca = 40, . „ * Ca- 20

. O = 16, „ * „0 = 8

„ Na = 23, „ . . Na= 23.

2 NH4CI + Ca(OH)2 = alTHfÏTW + CaC'2

2 NH, + 2 HCI = 2 NH4CI

20 cM.8 HCI oplossing wegen 20 X '•! Grani = 22 Qram.

Er zijn dus 20.5 X 0.22 Gram HCI = 4.488 Gram HCI.

2 moleculen NH,C1 geven 2 moleculen NH,, die weer 2 moleculen

HCI binden. Er worden x Gram HCI verbruikt, dus: