Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e. Men heeft gevonden, dat het mol. gewicht van een organisch zuur, in 11,0 opgelost, een vriespuntsverlaging teweegbrengt van 19° C. Dit geta! noemt men de moleculair vriespuntverlaging. Lost men in 100 Gr.

U °ram wa,er °P en vindt men voor de verlaging d°, dan is M te berekenen uit de evenredigheid M : 19 = G ; d°.

Dus M = 19 X ^

d

1902. No. 1.

Met verloop van eene proef door eene schetsteekening toelichten

t Lr* ; On°,rooiet neutraIiseeren 25 c.M". barytwater met den titer (de sterkte) 0.102-normaal heeft men noodig 3,4 cM". verdund salpeterzuur

Welken titer heeft dit zuur? Hoeveel c.M' stikstofoxydule (stikstof-

monoxyde of lachgas) van 0° en 760 m.M. worden gevormd, als men 325

van dlt salpeterzuur met ammonia neutraliseert en het gevormde zout sterk verhit.

oo tin 1; ,? : '6; N' = 14; Ba : 137; gewicht van 1 "ter waterstof bij

0 en 7b0 m.M.: 0.0199 gram. (Van dit vraagstuk eene beredeneerde oplossing geven.)

Ba (OH,) + 2 HNO, = Ba (N03), -f- 2 H,0 (I)

25 cM. ' 0.102 n. Ba (OH), neutraliseeren 25 cM.a n HNO„ want normaaloplossingen neutraIiseeren elkaar in gelijke volumina

Mi uwn^ ' 0102 '1. Ba (OH), neutraliseeren, blijkens het gegevene, 3.4 CM'. HInOj, die x normaal is. Dus hebben 25 cM.' 0.102 n HN'O, dezelfde uitwerking als 3.4 cM.» x n. HNO:,.

Zij M het moleculair gewicht van HNO;t.

25 cM.' 0.102 n. HNOa oplossing bevatten 25 X 0.102 X M Gr HNO» 3.40 cM®. x n. HNO» „ „ 3.4 X x X M Gr. HNO,.

Dus: 25 X 0.102 X M = 3.4 X x X M.

25 X 0.102 =: 3.4 x x = 25_XO.Ü2 = 0 ?5

1 i = NH|N°3 ^Na° + 2t,,0). (II) Bij verhitting 1 molecule HNO- geeft dus I molecule N',0.

Het moleculair gewicht in grammen NHOa geeft dus het moleculair gewicht in grammen N,0.

We hebben 325 cM.' 0 75 n. HNO„, dus 325 X 0.75 X het moleculair gewicht in milligrammen HNO,„ die dus leveren 325 X 0.75X het moleculair gewicht in milligrammen N,ü. Volgens de wet van Avogadro neemt 1 molecule

evenveel volume in als 1 molecule van een ander gas dus ook als 1 molecule waterstof. 1 gram molecule N,0 heeft dus hetzelfde volume als 1 gram molecule waterstof. Moleculair gewicht waterstof = 2. 1 Liter weegt 0.0899 Gr.

Dus 1 gr.-molecule waterstof heeft een volume van ^ L = I — 2? I

0.0899 8.99 ~ 5 L Het volume van een milligram-molecule waterstof = gewicht 1 inilligram-molecule N.O, dus is 22.25 c.M.» gewicnt mui,

Er zijn dus 325 X 0.75 X 22.25 = 5423 cM.» N,0.

Sluiten