is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindexamens der Hoogere Burgerscholen, 1866-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 vol. van een gasvormige H verbinding kunnen ontstaan. Wat nu voor 1 volume H geldt, geldt ook voor 1 molecule H. Dus uit 1 molecule H kunnen nooit meer dan 2 moleculen van een gasvormige H-verbinding ontstaan. Dus 1 molecule H is slechts deelbaar in 2 gelijke deelen. Een % molecule H is dus niet verder deelbaar en alzoo een atoom.

Op dezelfde wijze vinden wij hetzelfde voor Cl, O en N.

Dus de moleculair formules van Cl. O, N en H zijn:

Clj O, Ns H„

Dus 1 molecule chloorwaterstof is opgebouwd uit 1 atoom H en 1 atoom Cl.

De formule is dus: HCI.

1903 No. 1.

De qualitatieve analyse van eene organische stof gaf C en H. Uit 0.235 G. van die stot ontstonden bij verbranding 0.459 G, kooldioxyde en 0.276 G. water; 0.055 G. namen als damp een volumen in, dat gereduceerd op 0° en 76 cM. bedroeg 26.6 cM\ Welke moleculairformule heeft die organische stof?

C : 12; H : 1; O : 16; 1 L. waterstof weegt bij 0° en 76 cM. 0.0899 G.

We hebben 235 mGr. organische stof.

In 44 mGr. CO, zijn ^ X 449 mGr. C = 12 X 2,5 inGr. C.

In 276 mGr. H,0 zijn X 276 mGr. = 31 mGr. H.

Voor de zuurstof blijft dus over 235 — 153.5 = 81 5 mGr.

Dus de gewichtsverhouding is:

C H O 122.5 31 81.5 Dus de atoomverhouding 10.2 31 5.1

Vereenvoudigd 2. 6. 1

Dus algemeene formule = Can H„, On

M = 2 d. d = -5 = 55000 _ 2?

26.6 X 0.0899 2391.4 -

Dus M = 46.

Is 11 = 1, dan is M = 24 + 6 + 16 = 46.

Dus n = I en de formule is C,H0O.

1903 No. 2.

Men verbrandt zwavel in zuivere zuurstof. Het gevormde zwaveldioxyde vangt men op in water, waaraan zwavelzuur is toegevoegd. Dit zwaveldioxyde is juist geoxydeerd, wanneer aan de oplossing 18 cM\ worden toegevoegd van eene oplossing van kaliumpermangat, die op 1 L. 15.8 G van dit zout bevat.