is toegevoegd aan uw favorieten.

Eindexamens der Hoogere Burgerscholen, 1866-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 MnO, + 2 H,SO, = 2 MnSO, + 2 H,0 -f O,

2 Na,C,04 + 2 H,SO, = 2 H,C,04 + 2 Na,S04 2 H,C,04 -f- O, = 4 CO, -f- 2 H,0 2 MnO, + 4 H,S04 + 2 Na,C,04 = 2 MnSO, + 2 Na,S04 + 4 CO, -f 4 H,0, of MnO, + 2 H,S04 + Na,C,04 = MnS04 + Na,S04 + 2 H,0 (I) MnO, + 2 HCI - H,0 + MnCI, + O 2 HCI + O = HvO -f Cl,

MnO, -f- 4 HCI = 2 H,0 + MnCI, + Cl, (li)

Volgens (I) ontwijkt er CO„ waardoor het toestel aan gewicht verliest. Er worden dus 1.012 Gram CO, en dus uit 2 KG. MnO, 1.012 KG. CO,. Dus een zeker hoeveelheid MnO, geeft met H,SO, en Na,C504 I OP KG. CO, (I). '

Dezelfde hoeveelheid MnO, geeft met HCI, volgens (II) x KG. Cl,.

1 Kilogrammolecule MnO, geeft 2 Kilogrammolecule CO,.

1 . MnO, geeft met HCI 1 Kilogrammolecule Cl

Dus 1.012 : x = 2 X 44 : 70.

x = 70 X 1-012 _ 70 X 1012 „

88 K0' - 88 Gram'

1 Liter Cl. weegt 35.5 X 0.0899 Gram.

Dus y = 70 X 1012 - 1012 _ '012

35.5 X 0.0899 X «8 44 X 0 0899 3.96 — 257 N B. Het gewicht van I Liter Cl is hierbij = 3.9(3 Gram gerekend.

1905 No 2

Bij verhitting van eene verbinding van kwik en zwavel in een stroom van lucht ontstaan kwikdampen en zwaveldioxyde. De kwikdampen geven bij bekoeling een aanslag, die 2.4996 G. weegt. Het zwaveldioxyde wordt in broom water gevoerd: de oxydatie is volkomen. Uit de hierbij verkregen vloeistof kan door eene oplossing van baryumchloride 2.9120 G. baryumsulfaat worden neergeslagen.

Hoe kan hieruit de eenvoudigste formule voor die verbinding worden afgeleid?

Hg : 200; Ba : 137; S : 32; 0 : 16.

N B. Van dit vraagstuk eene beredeneerde oplossing geven.

Hgx Sy -f O, = Hg + SO, (I)

H,0 + Br, = 2 HBr + O

O -f- SO, = so.

SO;, + H,0 = H,S04 2 H,0 + Br, -f- SO, = 2 HBr + H,S04 (M)

H,SO, + Ba(OH), = BaS04 + 2 H,0 (lil)

Er is 2.4996 Gram Hg.

Nu is de vraag, hoeveel S komt op die hoeveelheid Hg voor. 1 atoom S geeft 1 molecule SO,, geeft 1 molecule H,S04, geeft dus ook 1 molecule BaS04

x Gram S geven 2.9120 Gram BaS04. Dus:

32 : 233 = x : 2.912 233 x = 32 X 2.912 x = 0.3999 Gram