is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aromatische Alkoholen

Hieronder worden verstaan de aromatische verbindingen, die eene hydroxylgroep in de zijketen bevatten, deze 0//-groep is dus aan eene aliphatische groep gebonden en gedraagt zich dus als de hydroxylgroep van eenen aliphatischen alkohol; men kan de aromatische alkoholen dus ook beschouwen als aliphatische, waarin een alkylwaterstofatoom door eene aromatische rest vervangen is; b. v. Benzylalkohol, CK //,. CH2 OH kan men ook noemen : phenylmethylalkohol of phenylcarbinol, (CHt. OH= carbinol).

Er bestaan dus zoowel verzadigde als onverzadigde aromatische alkoholen. Ook is er onderscheid te maken tusschen primaire, secundaire en tertiaire en tusschen een- en meerwaardige alkoholen. Verder kan in het aromatisch gedeelte van de alkoholen nog substitutie plaats grijpen, zij kunnen b. v. genitreerd en gesulfoneerd worden.

De aromatische alkoholen kunnen op dezelfde wijze als de aliphatische worden verkregen :

/.ij ontstaan uit de overeenkomstige halogeenverbindingen, door omzetting van het halogeenatoom in de hydroxylgroep, met behulp van water en K., C0:l :

2 C //,. CHt. Cl -|- K, C03 + H/J » j C], H„ CHt (9//J-f 2 KCI+ COt.

Eene andere bereidingswijze heeft plaats uit de overeenkomstige primaire aminen, door inwerking van salpeterigzuur .

CK //,. CH NH + NO. OHv> Cr, Hs. CHt. OH+ Nt + HtO.

Verder ontstaan zij door reductie van aldehyden en ketonen :

Q II, C€ °[{ + 2 H » C\ //,. C^H

aldehyd (benzaldehyd) primair

l