is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co co co

ct //4 0 CH ^ (\ Ht Q C. OH C\ Ht /\ CO N—O N NH

pseudoisatine isatine.

Wanneer echter tegelijkertijd een alkali en een reductiemiddel op 0-nitrophenylpropiolzuur inwerken, ontstaat geen isatine, maar indigo ; als reductiemiddel is glucose zeer goed te gebruiken, echter kan dit ook reduceerend op het reeds gevormde indigo werken, waardoor indigowit ontstaat, de glucose moet daarom in geringe hoeveelheid worden toegevoegd. Het ontstaan van indigo op deze wijze, kan als volgt verklaard worden :

Door inwerking van het alkali op o-nitrophenylpropiolzuur, ontstaat weer eerst isatogeenzuur (zie boven), dit wordt nu echter door het reductiemiddel aangegrepen, waardoor eene verbinding van onderstaande constitutie ontstaat:

CO CO

ct nt 0 C COOH C, Hh 0 C< C0°H

V | reduceeren V

N— 0 NH

Wanneer nu dit gereduceerde isatogeenzuur koolzuur afsplitst, kunnen twee der dan gevormde moleculen op elkaar inwerken :

O O

c II HO C

C* 'A 0 C < ; ; v;;; > C A C. Ift

N OH H \ N // - : H

Door afsplitsing van twee moleculen water ontstaat dus indigo.

0 0

/C\ /C c\, //4 ( ) c= c( ) c, //t

^ N' \ N/

II II