Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^^OA/a. /^OMa, + C0* - ►.

r, GOire/l/JO*

\^yCOOH

hij verwerpt dus het intermediair ontstaan van phenylnatriumcarbonaat.

Volgens Lobry de Bruyn moet dus het Na aan de O //-groep gebonden zijn en niet. zooals volgens de opvatting van Sc h m i 11 aan de carboxylgroep. Om dit te bewijzen liet hij op 140 methyljodide inwerken, waardoor dus de methylaether zou moeten ontstaan :

Deze verbinding werd . OC/f3 echter niet gevormd, ' ^ OH I maar wel de ester. Er j

\/COOff bleek echter, dat bij eene \^/COOCffz aether temperatuur van 140° de cster

aether overgaat in de ester, en dat bij lagere temperaturen de aether gevormd wordt, zoodat dus bij de inwerking van

C 0, op C% //5 0 Na,

/ ^ OfJcL {^\0H

wel | en niet ontstaat.

\ yCOO/f yCOOMa.

Salicylzuur ontstaat ook door oxydatie van orthokresol , of door toepassing van de diazoreactie op orthoaminobenzoëzuur. Men kan ook phosgeen met natriumphenolaat in reactie laten treden, daardoor wordt diphenylcarbonaat gevormd en wanneer dit met Na OH verhit wordt, ontstaat vrij phenol en salicylzuurnatrium :

— Cl q C H

C — O + 2Na0.C,.Hs»2NaCl+C = 0

- c' -O-C. H,

C = L 'c. B. +"" " "• °H + ~ C00 Na

Sluiten