Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komende stoffen: vanilline en piperonal; voorbeelden van deze aethers zijn :

C OOH COOH cooh

/\ /\ /\

\/ocH' U0^ Ü°V„

OH OCH5 0^ 1

vanillinezuur veratrumzuur piperonylzuur

(monoinethylaether i. (dimethylaether). uncthylccnacther I

Door behandeling met IIJ gaan zij over in het protokatechuzuur.

Interessant is verder nog een broomprotokatechuzuur, dat door bromeering van het zuur verkregen wordt; door oxydatie condenseeren zich twee moleculen van dit zuur tot dibroom-p-naphtochinoncarbonzuur (een naphtalincderivaat), terwijl tegelijkertijd koolzuur en oxaalzuur ontstaan.

Off O

HOOC^ÓH HOOc/\/\ O

HOOC^ y Br J Sr

Br Dr

Trioxybenzoëzuren. Tot deze groep behoort het gallus-

zuur, dat in nauw verband staat met het looizuur; men geeft het, daar het uit broomprotokatechuzuur door smelten met kali ontstaat, onderstaande constitutieformule :

COOH /\

I I

//O1^ JOH CH

Galluszuur komt in vrijen toestand voor in de thee en in vele andere planten. De beste bereiding heeft plaats uit de galnoten, welke door den steek van galwespen op eiken-

Sluiten