Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C\ //,. C °f{+ HCN *+ C, H. 6//1 OH 1. rW

Wordt dit nitril verzeept, dan ontstaat het amandelzuur. Op deze reactie berust ook het ontstaan uit het waterige destillaat van bittere amandelen door dit met zoutzuur te verhitten ; dit destillaat bevat n. 1. de splitsingsprodukten van het in bittere amandelen voorkomende glucoside amygdaline, n. I : benzaldehyd en blauwzuur

Amandelzuur wordt ook gevormd door inwerking van een alkali op benzoylformaldehyd:

C, //-, CO. C//O + H, O *+ Q //-. CH {OH>. COOH.

Natuurlijk ontstaat het ook door reductie van phenylglyoxylzuur: Cs //,. CO. COOH.

Daar amandelzuur een asymmetrisch koolstofatoom bezit, zijn er twee optisch actieve zuren bestaanbaar. Het synthetisch verkregen amandelzuur is de racemische vorm, men noemt het ter onderscheiding van de actieve zuren ook wel p a r aamandelzuur.

Het ortho aminoamiindelzuur gaat door waterafsplitsing gemakkelijk over in d i o x i n d o 1:

CH (OH) CH (OH)

c% Ht <^////(0I/) C (""r ** C, //t 0 C = ö of C, HtQc - OH

N N

H

lactamvorm lactiinvorm.

Door oxydatie van dit dioxindol ontstaat isatine:

CH (OH) C= 0

ce hk (\c- oh c; //4 Q c oh

N

dioxindol. isatine (lactiinvorm van isatinezuur >.

Sluiten