Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een onsymmetrisch diphenylacthaan, het as-diphenyla e t h a a n, ontstaat volgens de reactie van Bacyer (zie boven) door condensatie van benzol met acetaldehyd, door middel van geconcentreerd zwavelzuur :

CHa. CO/I+ 2 C\ /!„ C //,. C < L* H* + //, O.

II Cc,

Men kan het ook als diphenylmethaan beschouwen, waarin een der methaanwaterstofatomen door methyl is vervangen; daar het methaankoolstofatoom, door het cijfer 7 van de 12 kernkoolstofatomen wordt onderscheiden, kan men het ook 7-methyldiphenylmethaa 11 noemen.

—c—4^%

<5 6? |

CHs

Phenylderivaten van onverzadigde aliphatische koolwaterstoffen.

Van het aethyleen is afgeleid het s t i 1 b e e n of d i p h enylaethyleen; het ontstaat door behandeling van benzalchloride met Na :

2 Ct II,. CHClt + 4 Na 4 Na Cl + C\ //,. CH= CII. C, //5

Het vormt zich zeer gemakkelijk door destillatie van de fumaarzure phenylester, deze splitst dan n. 1. koolzuur af:

HC- COO C\ II. IIC - C\ II\

li II

IIC — COO C\ //„ HC — Cs IT:.

Door additie van broom aan stilbeen. ontstaat:

6'6//,. CHBr. CU Br. C6 //=,: dibroomstilbeen ;

wordt dit met alkoholische kali behandeld, dan worden twee moleculen II Br onttrokken en ontstaat het tolaan of diphenylacetyleen : Ce //5. C = C. C6 //5

Sluiten