is toegevoegd aan uw favorieten.

Machines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G I — s 5 E ^ of 4 0/o v.an P di)

^ j 2 ^^ " o van E dx, met de aanname dat b = 0.7 d en h = 1.1 </,

C J v. 21 r~ b3 k*

G 'Pm - '/. £ 3^(<t+it,, of 3 •/. van W.

(') (-) geeft, indien we vermenigvuldigen met ^ ^ ;

100

A, ^ , ^A'2 _ KR'-l 2KR* K8a* 4 8 4 23 ' 15 ~ 4^A A (a + R-KaR (a -f r) K(a-c)*R—KaR{a-c) 10 ▼ 3 + —

WR(' + *\

of A-= \4 ^ 8/

A-7 , ^

4- + 7J + 2/,r>' + 2/s^2 In deze formule is nu slechts aangenomen, dat b = o,yd en

h = i,id, overigens is zij algemeen. Ten einde echter een een¬

voudiger uitdrukking te verkrijgen, zijn de volgende verhoudingen ingevoerd:

a = 2d c= 1,1 d\l = l*d

' / = 2C

Bij a en a, wordt het wringmoment in de pen door de armen opgenomen. Het materiaal der armen vlak bij a en ax gelegen, zal hierdoor ook nog gewrongen worden , zoodat de waarde van l, noodig voor de berekening van den wringingshoek, niet nauwkeurig bekend is. Daarom zijn als grenzen ingevoerd : / = 2c en /= 2c — b = 1,5^.

In de volgende tabel is een overzicht

^ IS ~

f'B- 35-

gegeven van de waarden van

W '