is toegevoegd aan uw favorieten.

Machines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Asleiding van een schroefboot.

Alle arbeid wordt bij een schroefboot éénzijdig afgegeven naar de schroef, die 't water achteruit werpt. De* reactie hiervan veroorzaakt den stuwdruk, die door de assen moet worden opgenomen en afgegeven aan de scheepsfundatie in het stuw- of kraagblok. Van voren naar achteren gaande is de volgorde der verschillende asdeelen:

Krukas.

harnas of kraagas.

Tunnclas.

Schroefas.

De hierop geplaatste kammen of kragen drukken tegen de

Fig- 39-

segmenten of hoefijzers van het stuwblok, dat onwrikbaar met de scheepsfundatie is verbonden. Daar 't kamblok steeds goed moet kunnen worden nagezien, wordt het bij voorkeur geplaatst in een nis in de machinekamer. Daarachter volgt door een waterdicht schot gescheiden, de tunnel, een koker,' die van voldoende grootte zijn moet om steeds langs de assen te kunnen gaan om de blokken na te zien en te herstellen en die tot achter in het schip doorloopt.

De assen in dit deel heeten tunnel-, ook wel tusscheliassen. Waar het schip te scherp wordt, is de tunnel met een waterdicht schot afgesloten; hier begint het vierde -e.