is toegevoegd aan uw favorieten.

Machines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bureau Ycritas geeft als voorschrift:

Dragend oppervlak O (in a<") = 4 a 4.8 wat over¬

eenkomt met een vlaktedruk / = 4 a 31 KG'cm2

De kamas moet liefst zoo kort mogelijk zijn, om haar steeds gemakkelijk te kunnen lichten.

Tunnelasscn. Lengten van 6, 7, 71/., M zijn normaal; vrije lengte ^ 20 a 24 d.

De assen zijn in druk: met 't oog op centrifugaalkracht

en kmkgevaar kieze men de vrije lengte nooit grooter dan 35 d.

De lengte der tunnelassen kieze men zoo mogelijk een

veelvoud der spantafstanden; één der assen, 't zgn. ckorte

stuk», wordt met te dikke flenzen besteld en doet dienst als passtuk.

Diam. koppeling D — 2 d.

Dikte flens t = 0.3 a 0.28 d.

Schroefas. Deze wordt, met 't oog op vertering, minstens even dik als de krukas genomen. Voor en achter wordt de as van een bronzen voering voorzien, die loopt op in den schroefaskoker aangebracht pokhout.

Ook met 't oog op vertering moet de achterste voering m de schroefnaaf worden ingewerkt of ten minste waterdicht a gesloten. lusschen de voeringen blijft soms de as bloot, soms is er een dunner koperen voering aangebracht.

De koker wordt aan het achterste schot waterdicht verp.i t, aan den steven, waar hij met een moer is opgesloten, is de koker open. Tusschen de gleuven van het pokhout treedt t zeewater binnen; door een kraan, tegen het waterdichte schot in de achterpiek, wordt hiermee de waterleiding in den tunnel bediend.

In plaats van pokhout wordt soms wit metaal toegepast met stalen voering om de as. De samenstelling kan zijnBabbits: •/, tin. i/,, koper. ,, tjn Fentons: 80 » 4 o/o s l6 "c/ ,

entons metaal leent zich vooral goed voor zanderig water.