is toegevoegd aan uw favorieten.

Machines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, moet eerst de L.D. zuiger berekend worden; de ver-

D

houding ^ is hier n.1. het grootst; bij een spanning <r vindt

men een hoogte //, die ook voor de andere zuigers aangehouden wordt. Hier is dan de maximum spanning iets

kleiner, door kleinere ^■

r

Zuigers en deksels zijn blootgesteld aan schokken en

wisselspanningen. De materiaalspanning mag dus niet

hoog genomen worden.

GietijzerSo kg/cm-. Rij goed geregelde stoommachines, met behoorlijk hooge compressie, kan men met eerste qualitcit gietijzer

tot 140—150 kg/cm2 gaan.

Gietstaal 350 kg 'cm2.

Smecdstaal 450, soms zelfs 500 kg/cm 2.

Ruggen. Bij deze beschouwingen is geen rekening gehouden met de ruggen, die

Fig. 70.

bij deksels en dooszuigers veelvuldig aangetroffen worden. \\ il men ze berekenen , dan kan men denzelfden weg volgen als bij de berekening van de wanddikte, en veronderstellen dat de ruggen alleen het werk moeten doen.