is toegevoegd aan uw favorieten.

Machines

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vlakke, rechthoekige deksels.

Een rechthoekig deksel, rondom bevestigd en geperst, tot een breuk optreedt, zal bezwijken volgens een lijn AB (fig.

71). De reden is hierin gelegen, dat de korte ligger GH, en de lange, liF, in het punt C dezelfde doorbuiging hebben, zoodat de kortste het eerst bezwijkt.

Als op een rechthoekig deksel ruggen worden aangebracht, is het, 0111 dezelfde reden, aan te bevelen

Fig. 71.

ze X en niet ~r te plaatsen, want alleen bij diagonaalsgewijze plaatsing zijn ze in dezelfde omstandigheden. Voor een quadraat is dit natuurlijk onverschillig.

Onoordeelkundig aangebrachte ruggen kunnen tot spannings-vermeerdering, dus tot verzwakking aanleiding geven.

Beschouwen we 0111 dit te bewijzen één «steek» uit een

door evenwijdig loopende ruggen versterkten wand (fig. 72), waarbij we dc plaatdikte en de rugdikte als eenheden voor de daaraan evenwijdige andere afmetingen kiezen.

Treedt een buigmoment B op , dan wordt de optredende Ba

spanning ft = , waarin

ng. 72.

a = afstand uiterste vezel tot neutrale as, / = traagheidsmoment.

Zal 1111 dc plaat door een rug worden versterkt, dan moet

het nieuwe quotiënt ,n <T , dus > worden.

/n / an a

I j J b

voor de plaat zonder rug =