Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

machines (triples) zonder eenige dichting uitgevoerd. Zoowel de schuif als de los ingezette spiegels zijn dan van gietijzer.

De meest verspreide en eenvoudigste dichtingsinrichtingen zijn wel de gewone «Ramsbottom»veeren, doorgesneden veerendc ringen, die in gegoten ijzer, brons of staal uitgevoerd voorkomen. Vooral gegoten ijzer loopt zeer mooi.

\ oor pompen vindt men soms 2, voor zeer hoogen druk 4 ringen; daartusschen ligt het normale geval van 3 veeren.

ue ringen voldoen vooral daar goed, waar de machine niet te langzaam loopt en dus zeer weinig tijd voor lekken langs den zuiger overblijft; ze laten daar bovendien den zuiger licht in gewicht.

Bij snelloopende machines is het voordeelig de veeren laag en breed te houden. Door de massareactie ontstaat n.1. een «hameren» van de veeren op de draagvlakken (fig. 74), dat des te minder nadeeligen invloed hebben zal, naarmate

1 111 . ....

F'K. 71-

uc oppcr\ idkk.cn grooter en net gewiciit der ringen kleiner zijn. Echter zijn wc niet de afmetingen in radiale richtine zeer

beperkt, vooral bij constructies als fig. 74, waar de veeren over den zuiger heen moeten worden aangebracht. Dit blijkt uit de volgende beschouwingen:

In fig. 75 denken we ons de veer bij A doorgesneden.

Zij / de radiale druk door de reactie van den cylinderwand geleverd,

K de resultante dier drukkingen voor den boog XA,

Fig- 75-

h de breedte van den veerring, dan is het buigmoment in X tengevolge der radiaalkrachten:

M = ph\K. 1 /, K = '/, pk KK

Sluiten