is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H O U D.

I. I>e vorming van organische stoffen uit liet opgenomen anorganische voedsel.

Blz.

1. HET BLADGROEN EN DE BLADGROENKORRELS.

Vorm, rangschikking en verspreiding der door chlorophyl groen gekleurde lichamen 1

Hypothesen over de beteekenis van het chlorophyl bij de vorming

van organische stoffen in de plant 8

De chlorophylkorrels en de groene weefsels onder den invloed der afwisselende lichtsterkte 11

2. DE BLADEREN.

De verdeeling der bladeren aan den omtrek van den stengel . . . 2!>

De betrekkingen tusschen den stand en den vorm der bladeren . . 42

De inrichtingen tot behoud van den eenmaal aangenomen stand . . <>2

I)e middelen tot bescherming der bladeren tegen de aanvallen van dieren 70 H. l)e omzetting en (le beweging der stoffen in (le plant.

DE ORGANISCHE VERBINDINGEN DER PLANT.

De koolstofverbindingen log

De omzetting der stoffen in de levende plant 110

4. DE BEWEGING DER STOFFEN IN DE LEVENDE PLANT.

I >0 inrichtingen tot afvoer en tot aanvoer van stoffen 122

De beteekenis van 't anthokyaan voor het vervoer en de omzetting der stoffen. De verkleuring der bladeren in den herfst .... 142

5. DE KRACHTEN, DIE WERKZAAM ZIJN BI.I DE OMZETTING EN HET VERVOER

DER STOFFEN.

De ademhaling 152

De ontwikkeling van warmte en licht 160

De gisting 171

lil. De groei der planten.

<i. DE THEORIE VAN DEN GROEI.

De voorwaarden voor den groei en de erbij optredende mechanische

verschijnselen 179

De werking van groeiende cellen op de omgeving 183