is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschillende wapens (lor planten. 1. Weerhaakharen van Opuntia Hafinesquii, 25-maal vergroot. 2. Het bovenste stuk van zulk een haar, 180-maal vergroot. Zie blz. 80. 3. Doorsnede van een gedeelte van een niet brandbaren bezet blad van de Groote Brandnetel, Ui'tica dioica, 85-maal vergroot, 4. De top van zulk een brandbaar, 150-maal vergroot. 5. Do top afgebroken, 150-maal vergroot. Zie blz. 87. 0. Borstels van een soort van Slangen kruid, Echium Italicum, 40-maal vergroot. Zie blz. 87. 7. Met weerhaak.jes bezette rand van het scherpe blad van de Stijve Zegge, Carex stricta, 200-niaal vergroot. Zie blz. 8G. 8. Hetzelfde van de Riet-Zegge, Festuca arundinaceay 180-maal vergroot.

Zie blz. 84 tot 87.

kende hand veel weerstand, dien men bij liet schijnbaar zoo teêre blad in 't geheel niet zou verwachten.

Als een voorwerp, waarop afgescheurde stukken van zulke bladeren zijn gelegd, geschud wordt, bewegen de stukjes blad zicli altijd enkel naar de richting, tegenovergesteld aan die, waarheen de punten der weerhaken zijn gekeerd. Een beweging naar den anderen kant is onmogelijk, omdat de puntjes der weerhaken zich daartegen verzetten. Raken zulke stukken blad iu den bek van herkauwende dieren, dan kunnen ze daar zich licht zoo bewegen, als lang niet in de bedoeling van het dier ligt en het niet bijzonder aangenaam is. Als de dieren kauwbewegingen uitvoeren, ontstaan niet zelden verwondingen en

digheden ook werkelijk als zagen kunnen dienst doen, scherp en snijdend zijn en dienovereenkomstig in de botanische kunsttaal ook den naam scherpe bladeren, folia scubra, hebben ontvangen. Kaakt men dergelijke bladeren maar zeer zacht aan van die zijde, waarheen de puntjes gekeerd zijn, dan snijden ze wel niet dadelijk in de aanrakende hand, maar zij buigen ook niet, doch bieden stevig weerstand, zoodat bij toenemenden druk niet de hand het blad, welks rand ze omzoomen, gebogen wordt. Daar ook dit stevig is. ondervindt de druk-