is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet zaad in do open lucht steeds het geval is. Daar de door de zaadhuid omsloten kiem recht ligt, neemt zij een aan de oppervlakte van het kiembed evenwijdigen stand in.

Als nu de ontkieming begint, wordt eerst het worteltje door de genoemde kleine opening, op het uiteinde van het zaad, naar buiten gedrongen. Dit worteltje kromt zich terstond en groeit op kosten van het uit de beide zaadlobben er aan toegevoegde voedsel vrij snel naar beneden in den grond, waar

Verschillende manieren, waarop de zaadlobben uit het zaad oi' uit don vruchtwand getrokken worden. 1. Kalebas, Cucurbita 1'epo. 2. Duivelsdrek, Scorodosma Asafoetida. 3. Eenjarige Innnortel, Heliohri/sum annuum. 4. Dwarse doorsnede door de in den vruchtwand opgerolde zaadlobben van deze. 5. Cardopatium corymbosuni, naar Klebs. — Fig. 1 tot 3 ware grootte; Hg. 4 en 5 een weinig vergroot. — Zie blz. 297 tot 300.

liet bijworteltjes ontwikkelt en zich door overvloedige wortelharen vast vereenigt met deeltjes aarde. Maar ook het hypocotyle lid van den stengel, waarin de wortel overgaat, groeit eerst naar beneden in den grond. Doch dit duurt slechts korten tijd. Spoedig verandert namelijk de richting van zijn groei en het keert zich in tegengestelde richting omhoog naar het licht. Terstond 11a die verandering van richting begint echter ook het naar buiten trekken van do zaadlobben.