Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich vasthechtende soorten van Fritillaria's, zooals Fritillaria cirrhosa, verticillata en Ruthenica. Ook de bladrank, cirrhus folio ris, wordt verklaard als de niiddelnerf van een blad of van een blaadje (onderdeel van een samengesteld blad), waarbij van het groene weefsel der bladschijf in 't geheel niets ontwikkeld is. Men ziet alleen de middelnerven en wel als draden, die als ze tegen een stennsel aankomen, zich dadelijk krommen en zich eraan vasthechten.

Alpenwingerd, Atragene al pi na, waarbij de bladstelen de ranken hebben gevormd. Zie blz. 413.

Deze laatste vorm van rank is de meest algemeene van alle en komt vooral veelvuldig voor bij Vlinderbloemigen. Soms is de geheele bladschijf in een enkele rank gemetamorphoseerd, als bij Lathyrus Aphaca, de Naakte Latherus. Gewoonlijk zijn echter alleen in plaats van het eindblaadje en de voorste bladerparen der gevinde of gevederde bladeren ranken ontstaan; bij, voorbeeld bij Wikken, Erwten, en Linzen (Vicia, Pisum en Ervum). Hier moet erop worden gewezen, dat naarmate het groene weefsel der bladschijf ten gevolge der vorming van ranken in ontwikkeling moest achterblijven, het zich

Sluiten