is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

]. GESCHIEDENIS DER PLANTENIND1V1DUEN.

1. De voortplanting en vermenigvuldiging der planten langs ongeslaehtelijken weg.

Inlioud: Het onderscheid tusschen de geslachtelijke en de ongeslachtelijke voortplanting. — Sporon en thullidiën. — Wortelknoppen. — Knoppen aan den stengel. — Knoppen op da bladeren.

liet onderscheid tusschen de geslachtelijke en de ongeslachtelijke

voortplanting.

Wat is een individu? Het woord komt van diridere, deel en, en beduidde oorspronkelijk een ding, dat niet deelbaar is. Nu bestaat er echter geen plant, die niet deelbaar is. De instandhouding, verjonging en vermenigvuldiging der planten zijn verbonden met deelirigsprocessen, en een plantensoort, welker individuen niet deelbaar zouden zijn, ware reddeloos aan den ondergang prijs gegeven. In een absolute ondeelbaarheid kan dus het kenmerkende van het individu niet liggen. Men heeft daarom in de definitie een voorwaarde ingevoegd en heeft het individu verklaard als een ding, dat niet gedeeld kan worden, zonder op te houden, dat te zijn, wat het te voren was, een op zichzelf bestaand georganiseerd wezen, waarvan ieder afzonderlijk deel bij het geheel behoort en daarvoor onontbeerlijk is. Maar ook deze definitie gaat voor de planten niet op. De levende protoplast van een eencellige plant, die ongetwijfeld als een individu moet worden opgevat, verdeelt zijn lichaam in twee helften, die van elkaar gaan, zelfstandig worden en nu twee van elkander onafhankelijke individuen vormen. Hiermee is ons echter een vingerwijzing gegeven voor een betere definitie. Het plantenindividu is een wezen, dat zelfstandig en zonder hulp van andere, evenzoo gevormde wezens leeft en leven kan. Er zijn plantenindividuen, die slechts uit één enkelen, en andere, die uit verscheiden gemeenschappelijk levende protoplasten bestaan. In het laatste geval komt het veelal tot verdeeling van arbeid en daardoor tevens tot verschil in de inrichting der afzonderlijke deelen, waaruit het individu bestaat.

Maar ook dan wordt de individualiteit door de deeling niet noodzakelijk vernietigd. Waar de verdeeling van arbeid zoo ver is gegaan als in een vol-