Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontstaan, wordt gevormd door de Mossen, Mtisci, n.1. de Blad- en de Levermossen, Musci frondosi en Hepaticae. Bij deze planten bestaat de spore vormende generatie uit een meestal gesteeld, cylinder-, peer- of kogelvormig weefsel lichaam, dat uit de vrucht is voortgekomen, zooals do afbeelding

Paardenstaarten of Equi seta ceae. 1. Veldpaardenst aa rt, Equisetum arwnse, zomerspruit. 2. Aardrajende voorjaarsspruit van dezelfde. 3. Aar gevormd uit de in kransen geplaatste schildvormige dragers der sporenhonders van dezo Equi set hm. 4. Een enkele van deze schildjes afzonderlijk. 5 en 6. Sporen. 7. Boschpaardestaart, Equisetum sylvaticum. 8 Voorkiem of ' prothalliuM van een Paardestaart.— Fig. 1, 2 en 7 ware grootte, fig. 3 3-maal, fig. 4 6-maal vergroot; fig. 5 en G 25-maal, fig. 8 30-maal vergroot. — Zie blz. 12 en ook latere hoofdstukken.

op blz. 15 in Fit/. 3, 4, 7, 8 en 15 laat zien. Terloops zij hier nog opgemerkt, dat deze sporevormende generatie der mossen door de botanici in vroegeren tijd voor de vrucht zelf gehouden werd, wat echter onjuist is. Als vrucht van de mossen kan men enkel die vorming beschouwen, w aarin als gevolg der bevruchting

Sluiten