is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menigte overblijvende kruiden vertoonen deze wijze van verjonging en vermenigvuldiging, en voor \ele van hen is zij de veiligste en de vruchtbaarste wijze van vermeerdering.

Ook moeten we hier waarschuwen tegen de meening, dat knoppen aan den wortel alleen dan ontstaan, als de bovenaardsche deelen der planten ten gevolge van een buitengewone gebeurtenis gekwetst, vernietigd of beschadigd worden. Stellig is dit de meest voorkomende aanleiding, maar even zeker is liet. dat niet weinig boomen en heesters, zonder door de wormen te zijn aangevreten, door den wind te zijn gebroken of door de bijl van den houthakker nadoel te hebben ondervonden, vanzelf aan hun wortels knoppen aanleggen, als hun tijd gekomen is; als ze namelijk zwak en oud zijn geworden en in de kroon de eene tdk na den andeien afsterft. Oude kwijnende Populieren (Populus treniiila), Hemelboomen (Ailanthus glandulosa), Tulpenboomen (Liriodendron tulipifera) en Moerbeiboomen, in liet bijzonder de soort waarvan het hout een verfstof levert {Machtra aurantiaca), eveneens de verdorrende struiken, van Framboos, Duindoorn, Boksdoorn, Meidoorn, Berberis, Sering en Koos (Kubus Idaeus, Hippophaë, Lijcium, Crataegus, Berberis, Syringa, liosu) en nog talrijke andere houtige gewassen zijn altijd omgeven door een uit hun wortels voortgekomen, overvloedige, jeugdige nakomelingschap, terwijl bij de jonge exemplaren, zonder voorafgegane beschadiging der deelen boven den grond, nooit zulk „wortelbroedsel" valt op te merken.

1 uinlieden en kweekers maken van het vermogen der wortels 0111 knoppen te vormen ook gebruik voor de vermenigvuldiging, door stukken van den wortel van eenige plant in vochtig gehouden aarde te steken, waarna ze bijna zeker op eenige knoppen van elk stuk van den wortel kunnen rekenen. Met bijzondei goed succes wordt deze vermenigvuldiging door zoogenaamde wortelstekken bij mooi bloeiende boomen en heesters, als Cydonia Japonica, Paulotcnici imperialis, Tecoma radkans, Dais cotonifolia en verschillende soorten van Acacia, Halesia, Hennannia en Plumbago, toegepast.

Overigens wordt de vorming van knoppen aan de wortels niet alleen bij boomen en heesters, maar, zooals reeds gezegd, ook bij kruidachtige planten waargenomen, en wel bij sommige als gewoon, jaarlijks terugkeerend verschijnsel, bij voorbeeld bij de Lage Vlier, Sambucus ebulus, bij de Zijdeplant, Asclepias cornuti, bij Sophora alopecuroides, bij Peper Kruidkers, Lepidium latifolium, bij Schaapszuring, liumex acetosella; verschillende soorten der geslachten \ lasbek, lAnaria en \\ olfsmelk, Kuphorbia, benevens vele Samengesteldbloemigen en Pelargonia s. Bij andere doet de knopvorming aan do wortels zich slechts voor als een zeldzaam, door bijzondere uiterlijke omstandigheden, vooral door beschadiging teweeggebracht verschijnsel, bij voorbeeld bij de gekwetste wortels van sommige Orchideeën als Epipactis microplujlla, Neottiu Nidus avis, (Kleinbladige Moeraswortel en Vogelnest) en bij de wortels van de tot de varens behoorende Ad der tong, Opliioglossum vulgare. Niet te vergeten zijn ook hier de knoppen, die op luchtwortels ontstaan. Uit de zuilvormige luchtwortels der tropische \ ijgenboomen komen zoo geregeld