is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar liet insectenbezoek alleen dan voor de bloemen van eenig nut is, wanneer dit bezoek een overbrenging van stuifmeel van bloem tot bloem ten gevolge heeft, moet natuurlijk de te ver gaande vernietiging van stuifmeel voorkomen worden. Een groot gedeelte van liet stuifmeel kan gerust uit een bloem opgegeten of als voedsel voor larven in de nesten worden gesleept, maar iets moet altijd aan liet lichaam der bezoekers blijven hangen, opdat de stempels van andere bloemen met stuifmeel kunnen worden toegerust. In werkelijkheid is dat ook het geval en dit wordtin hoofdzaak bereikt door den overvloed van stuifmeel. — Al die bloemen, die geen honig bevatten en die den insecten alleen stuifmeel als voedsel hebben aan te bieden, als bij voorbeeld, die van de hieronder afgebeelde Anjemone Mtxkana, onderscheiden zich door eene groote menigte meeldraden, en deze brengen zooveel stuifmeel voort, dat trots talrijke en afdoende aanvallen van insecten op den stuifmeel voorraad, toch altijd

r» « « .1 ~ 1. 1- „ Pi 1 1 1

tl ci li LI V üClLUCltt! > UUI Ut' UUlUgglllg

der stempels kan worden voldaan.

De stuifmeeletende kevers, die zulke bloemen hebben bezocht, zijn steeds geheel bepoederd met stuifmeel, kunnen zicli niet zoo gauw ontdoen van het aan borst, achterlijf, dekschilden en pooten hechtende pollen, als ze de bloemen verlaten, en sleepen dat dus geregeld mee naar andere bloemen. Ook de bijen en hommels, die in zulke bloemen binnenvliegen, komen als met meel bestoven er weer uit, en al strijken zij met hun liiel-

y " vourbeeiu schuiertjes ook nog zoo vlijtig over hun pels,

van een bloem zonder honig docli , '' ° 1 '

rijk aan stuifmeel. 0,11 t stuifmeel at te vegen, er blijft toch

altijd nog zooveel over, als noodig is, opdat ook de stempels hun aandeel krijgen, als later do insecten van de eene bloem naar de andere vliegen.

In de bloemen echter, die honig bevatten, is de natuur zuiniger geweest met stuifmeel, en er zijn maatregelen genomen, opdat het niet zou worden verspild of ongebruikt zou worden weggeworpen. De dieren, die op stuifmeclarme bloemen aanvliegen, zijn buitendien voornamelijk honigzuigers en trekken er niet op uit, om stuifmeel te eten of om het in te zamelen en naar hun broedsel in het nest over te brengen. Zij worden eerder met het stuifmeel bestrooid, bestreken en bekleefd, zonder dat zij het willen, en soms schijnt het, of hun die te torsen last niet juist aangenaam is. Maar veel tegenzin kunnen ze er toch ook niet in hebben, want men ziet dieren, die juist van eene met stuifmeel strooiende bloem verschrikt zijn weggevlogen, in 't volgend oogenblik toch weer naar een tweede bloem van dezelfde plantensoort vliegen en zich blootstellen aan dezelfde ervaring.

Het zou ook zonderling zijn, als er aan do bloemen aan den eenen kant