Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De moeilijkheden bij de vaststelling van den aard van den bloemengeur worden ook nog daardoor vermeerderd, dat bepaalde soorten van zinsbedrog bij 't ruiken bijna onvermijdelijk zijn. Zoowel de smaak alsook liet gezicht kunnen een aandeel hebben aan dit zinsbedrog. Ziet men een Anjelier, dan komt ons dadelijk anjelierengeur voor den geest. Dat kan gebeuren, vóór nog de van de Anjelier uitgaande geur tot het reukorgaan is doorgedrongen. Daarom is het aan te raden, bij de determineering van den geur eener bloem, naar deze in 't geheel niet te zien en met gesloten oogen het onderzoek te doen, zoodat men bij voorbeeld de te onderzoeken bloem eerst dan don persoon onder den neus houdt, als deze eerst de oogen heeft gesloten.

Zeer opmerkelijk is het feit, dat na verwante, uiterlijk op elkaar gelijkende soorten vaak zoo verschillende geuren afscheiden. Verscheiden voorbeelden zijn al in de bovenstaande lijstjes daarvan te vinden, onder andere dat Gijntnadenia conopsea anjelierengeur, en de er bijzonder veel op gelijkende Gymnadenia odoratissima daarentegen vanillegeur bezit. \ an de soorten van 't geslacht Daphne heeft Daphne alpino vanillegeur; Daphne striata seringengeur; Daphne Phdippi viooltjesgeur en Daphne lila ga ya na anjelierengeur. De zoo na verwante O rch is soorten, Orchis fragrans en Orchis coriophora zijn eveneens aan den verschillenden geur der bloemen oogenblikkelijk te onderscheiden, zooals dan ook door de namen wordt uitgedrukt, daar de eerste de We 1 riekende, de laatste de Stinkende Orchis wordt genoemd. Met gemak onderscheidt men ook de geuren, die eigen zijn aau de verschillende soorten van Syringo, Sering; Til in, Linde en Sombucus, Vlier. Nog opvallender is het in dit opzicht gesteld met de Kozen. Wie zicli maar een weinig heelt bemoeid met dit geslacht, dat zoo rijk is aan soorten, zal met gesloten oogen dadelijk door den reuk herkennen: de Alpen Koos, liosa alpino; de Duin Hoos, liosa pimpinellifolia; en de \ eld Hoos, liosa avcensis', verder de Indische Koos, liosa imlica; de Muskus Koos, liosa niuschata; de Honds Koos, Rosa canina; de Provence Koos, Rosa gallica; de Kaneel Koos, liosa cinnamomea; de H onderdbladige Koos, liosa ccntifolio en de I hoe Koos, liosa Thea of frag rans.

Van de Anjelieren is Dianthus carthusianorton, de Karthuizer Anjelier, reukeloos; Dianthus ca rgoph i/llus, de Tuin Anjelier, ontwikkelt een sterken anjelierengeur en Dianthus Monspessulanus heeft een beslisten oranjebloesemgeur. Merkwaardig is het ook, dat van verwante soorten soms de bloemen der eene soort geuren en die der andere reukeloos zijn. Platanthera montana, de Berg Breedknop, heeft geen geur, terwijl llafanthera bifolia, de Weide Rreedknop, een sterken anjelierengeur verspreidt. Het Driekleurig \ iooltje, Viola tricolor, is naar men weet geurloos; Viola poli/chroma ontwikkelt een sterken violengeur. l)e bloemen van Primula Lehmanni zijn geurloos, terwijl die van de er volkomen op gelijkende en slechts door weinig in t oog vallende kenmerken van den vorm ervan onderscheiden Primula auricitla een sterken aurikelgeur van zich geven. Deze feiten zijn als bewijzen voor de theorie van de specifieke geaardheid van het protoplasma, waarop wij later in liet hoofdstuk

Sluiten