Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In hoofdzaak herhaalt zich liet proces, hier bij de bloemen van de Breedbladige Moeraswortel, Epipactis lutifolia, geschetst, bij de meeste Orchideeën, welker lip naar beneden is gekeerd en die in elke bloem slechts een enkelen helmknop hebben; in bijzaken heerseht er echter een groote verscheidenheid, wat met het oog op de zeer groote verschillen in de vormen van bloemen en bloemenbezoekers ook niet anders is te verwachten. Een paar der

Het weghalen en liet naar andere bloemen brengen van do stuifmeelklompje* iler Orchideeën. 1. Aar van de 1!reedb 1 adigo moeraswortol, Epipactis lati/olia, waarbij een Wesp, j esp" Anstriaca op een der bloemen komt aanvliegen. 2. Eon bloem vergroot, van voren gezien, 8. Dezelfde van terzijde gezien, na verwijdering van een deel van het bloomdek. 4. De beide pollinaria door het snaveltje met elkaar verbonden. 5. Een wesp de bloem bezoekende, en bij het likken van den honig zieh de beide stuifmeelklompjes op het voorhoofd hechtend, (i. De wesp verlaat de bloem, de pollinaria nog recht op zijn kop dragende. 7. De wesp bezoekt een tweede bloem, en drukt nu do pollinaria, die intusschen naar voren gebogen zijn, tegen den stempel. — Fig. 1 ware grootte, de overige figuren 2-maal vergroot. Zie blz. 303.

meest in 't oog vallende afwijkingen willen wij hier nog in 't kort vermelden.

De meeste afwisseling vertoonen, zooals reeds vroeger werd gezegd, de lip en het snaveltje. Hij sommige geslachten, zooals bij voorbeeld bij Tweeblad, Li stern, is liet honigafscheidende gedeelte der lip, Inliclliiiii, niet komvormig, maar vormt het een lange, smalle gleuf, die door kleine kevers wordt uitgelikt; in andere gevallen is de lip van achteren uitgezakt en zet hij zich voort in

Sluiten