is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wilg, Salix purpurea, begint hier juist te bloeien. De vrouwelijke bloemen vertoonen reeds geslachtsrijpe stempels, maar de mannelijke, de meeldraadbloemen zijn nog niet zoo ver ontwikkeld en geen enkele helmknop is nog opengesprongen. Daarentegen staan de meeldraadbloemen bij den Katwilg, Salix viiiiinalis, die tusschen do eerstgenoemde soort in hetzelfde boschje groeit, op het hoogtepunt hunner ontwikkeling. Stuifmeel van den Katwilg is er in overvloed te krijgen. Door den geur en de kleur der bloeiende katjes aangelokt, zijn er talrijke bijen komen opdagen; zij vliegen van boom tot boom, zuigen honig en zamelen stuifmeel in. Ze zijn bij dit werk niet kieskeurig en bepalen zich niet tot een enkele soort, maar vliegen even gretig naar den Bitteren Wilg als naar den Katwilg en als er nog andere soorten in de buurt mochten wezen, ook nog daarheen. Als nu een bij op de vrouwelijke bloemen van den Bitteren Wilg komt, om daar honig te zuigen, en als dit insect met stuifmeel is beladen, dat ze meegenomen heeft uit een kort te voren bezochten wilg, kan dit stuifmeel alleen afkomstig zijn van den Katwilg, den Laurier wilg (Salix pentandra), den Water wilg (Salix caprea), of van nog een andere soort, welker meeldraadbloemen in hun ontwikkeling reeds zoo ver zijn gevorderd, dat er stuifmeel uit kan worden verkregen; van den Bitteren Wilg, Salix purpurea, kan dit stuifmeel niet afkomstig zijn, omdat in de geheele buurt nog geen enkele helmknop van deze soort van Wilg is opengesprongen. Maar terwijl zoo de stempels van den Bitteren Wilg voorzien worden van stuifmeel uit de bloemen van den Katwilg, heeft er een kruising tusschen verschillende soorten of een bastaard vorming plaats.

Eerst twee of drie dagen later kan ook een kruising tusschen bloemen van dezelfde soort plaats hebben, want nu zijn ook bij de meeldraden van den Bitteren Wilg de helmknoppen naar buiten gekomen, staan wijd open en bieden het vrijgelaten stuifmeel den aanvliegenden insecten. Deze komen dan ook vlug de toegankelijk geworden meeldraadbloemen van den Bitteren Wilg bezoeken, nemen er stuifmeel op en brengen het over op de stempels van dezelfde soort, die nog altijd geschikt zijn, stuifmeel op te nemen. Bij het begin van den bloei is dus bij den genoemden Wilg, ten gevolgo der dichogamie, alleen kruisbestuiving mogelijk tusschen verschillende soorten en eerst later kan kruisbestuiving tusschen Wilgen van dezelfde soort plaats hebben. Zoo gaat het natuurlijk ook bij de andere soorten van Wilgen en over 't algemeen bij alle tweehuizigo planten, welker bloemen onvolkomen protogynisch zijn.

Om aan te toonen, dat dezelfde verschijnselen zich voordoen bij éénhuizige planten, betreden wij den rand van een moeras, waar talrijke éénhuizige Rietgrassen of Zeggen, Carex, (Cy peraceeën), het hoofd weefsel vormen van liet plantentapijt. De meest verschillende soorten staan er in bonte afwisseling naast elkander. Hier aan den zoom van den donkeren plas staat de Moeras Zegge, Carex acutiformis; dan de Draad Zegge, Carex filifortnis; de Oever Zegge. Carex riparia; de Blaas Zegge, Carex cesicaria en de Pluim Zegge Carex paniculata. Daar, op de erbij aansluitende moerassige weide, groeit Carex