Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zonnekruidachtigen 141. 250. 367. Zonnestralen als prikkel voor den aanleg van bloemknoppen 565. Zoösporen 16.

Zorggras 161. 351.

Zostera 118. 120.

„ marina 118.

, nana 118.

Zoutgras 153. 1H7, 1(58, I7u, 372. , . Moeras 1(58. 1(5!)*. * . Strand 168.

Zuigcellen 43.

Zuiltje 14.

Zuring 84, !>0*, 93, 153, 1(52, 34<s, 353. „ . Alpen 1(52, 370.

, . Gewone 354.

, . Scliaaps 354.

„ . Spaansche 162.

Zuurzak 511.

Zuringsoorten 374.

Zwaardlelie 201. 294, 297, 331, 332*.

337, 3(50.

Zwammen 19, 20*, 544.

Zwanebloem 83, 84*, 89, 275. Zwarte Els 154*.

, Kamperfoelie 411. , Toorts 216.

Vlieg 190.

Vlier 233.

Zwartkoren 218. 222, 441. Zwavelregen 171.

Zweefvliegen 194, 205, 2(>2. Zweikliertjes 158.

Zwenkgras 1(>1, 532. Zwermsporen 15, 1(5*, 53. Zijassen. Verborgen 34. Zijdeplant 2(5, 233.

Zijderups 544.

Zygaena's 239, 269. Zygnemaceeën 58.

Zygogonium 58. Zygomorphisme 2(57. Zygosporen 8, 58.

Zygote 58, 59. 61. Zygovruchten 8, 58, Hl. Zijtakken. Verborgen 34.

Sluiten