is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zonnekruidachtigen 141. 250. 367. Zonnestralen als prikkel voor den aanleg van bloemknoppen 565. Zoösporen 16.

Zorggras 161. 351.

Zostera 118. 120.

„ marina 118.

, nana 118.

Zoutgras 153. 1H7, 1(58, I7u, 372. , . Moeras 1(58. 1(5!)*. * . Strand 168.

Zuigcellen 43.

Zuiltje 14.

Zuring 84, !>0*, 93, 153, 1(52, 34<s, 353. „ . Alpen 1(52, 370.

, . Gewone 354.

, . Scliaaps 354.

„ . Spaansche 162.

Zuurzak 511.

Zuringsoorten 374.

Zwaardlelie 201. 294, 297, 331, 332*.

337, 3(50.

Zwammen 19, 20*, 544.

Zwanebloem 83, 84*, 89, 275. Zwarte Els 154*.

, Kamperfoelie 411. , Toorts 216.

Vlieg 190.

Vlier 233.

Zwartkoren 218. 222, 441. Zwavelregen 171.

Zweefvliegen 194, 205, 2(>2. Zweikliertjes 158.

Zwenkgras 1(>1, 532. Zwermsporen 15, 1(5*, 53. Zijassen. Verborgen 34. Zijdeplant 2(5, 233.

Zijderups 544.

Zygaena's 239, 269. Zygnemaceeën 58.

Zygogonium 58. Zygomorphisme 2(57. Zygosporen 8, 58.

Zygote 58, 59. 61. Zygovruchten 8, 58, Hl. Zijtakken. Verborgen 34.