Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJSÏ DHR AFBE1ÏLDINUEN.

.»»<• «• ~«»—

lilr..

Blz. , .

.... .8 Kikkerbeet, Hydrochans morsus

Dosmidiacceen . . • • • • ranae, in hot voorjaar. . • • 18+

Kankerachtige opzwelhne bi) den Hetzelfde in den herfst . . • .18»,

Jeneverbes, JuniVem communis, Hetoe» m

en op de bladeren van den Kots- ^ der sporen door den

mispel Aroma rotumbf . • verschillende sporekapsels

Kankerachtige veranderingen bi, w ^ weder . . 10+

den Witten Els, Alnus invana, J ^ ^ van paarde-

bij Gekielde Veldsla, Valer»,nella . po tdmatea, . . I'.IH

cn bi, Sentpervtvuni ^ aBeggere bii Varon, » >

liirtuin • • • * Pnhmonum viviparum

llcksenbezem op den /ilverspai . - sJ-nun Miferum . . • . 20+

Verschillende vormen van gallen > MaIir0venwoud in Voor-lndië * . 205

Koekoeksgallen, omhulselga en en ' ° . afleggers bij Sedum

doosjesgallen op verschillende ^ 207

planten vorming van afleggers bij

Verschillende soorten van merg- ^ (U.ticuhüa 20'-»

«•allen . Versüreidins van sporen dooi in-

Verschillende gallen op eiken . . • j hli waardoor ze worden

Vorming van een klontgal ,n de ^ 211

lu oon van een esp . . • • Versüreidins der sporen door werp-

Het zoogenaamde wilgenroosje, een jn,.id,tinge„ bij de Kntomph-

klontgal van Solix olbo • • • 213

Verschillende vormen van gallon "ywam dio het Moodcrkoorn

b\j Eerepnjs,Haagbeuk,Taxise.a. M «.

«ow^nTt hollen en knellen Een ocrhosch op Coylon motrotan- ^ h» .1» va" 8,■0e'"!', °' 101 Verspreiding 'van losgeraakte, ke-

r«en 1 * \ ' " «eivormige afleggers van Cactus-

l'rotonemadraden van het mos sen met behulp van dieren . .2-21

intermedia •••••' ' ' Worpvruchten van de Springkom-

ITitloopers boven den groi . kommer en van Klaverzuring . 226

Saxifraga flagellot'ts» .

Sluiten