Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van groene bladeren en stengels als pelsachtige of viltige woekeringen op de overigens kale of slechts weinig behaarde oppervlakte, en hebben nu eens den vorm van kleine pluimen, kussentjes, strepen en lijsten, dan weer dien van uitgebreide vlekken met onregelmatige omtrekken. In de meeste gevallen vertoont de benedenzijde van het blad het vilt, en met bijzondere voorliefde houden de galmijten zich daar aan den loop der op de groene schijf meer of minder uitstekende nerven. Bij de Grootblad ige Linde, Tüia grandifolia; bij den Witten Els, Alnus incana; den Haagbeuk, Carpinus betulus en den Paa r dek as t a n je, Aesculushippocastanum, vestigen de mijten zich gewoonlijk in de hoeken, die daar ontstaan, waar een zijnerf uit een hoofdnerf ontspringt, en dan vormen de nerven de begrenzing van het vilt.

Op Braamstruiken, Kubus fruticosus, en het Sorbenkruid, Poterium (of Sanguisorba), ziet men somtijds, dat het vilt van de bladschijf langs de bladstelen afloopt, en een enkele maal komt het ook wel voor, dat de groene schors der jonge loten bedekt is met viltige lijsten en vlekken. Ook de kelk wordt bij eenige Braambessen en Ganzeriken door den invloed van de galmijten pelsachtig, 't geen dan meestal ook nog wijziging in den vorm der

Linde, blz. 54; Phytoptus alnicola op Alnus incana, Witte Els, blz. 54; Phytoptus tenellus op Carpinus betulus, Haagbeuk, blz. 54; Phytoptus hippocastani op Acsculus hippocastanum, blz. 54; Phytoptus gibbosus op liubus, Braambes, blz. 54; Phytoptus sanguisorbae op Poterium of Sanguisorba, Sorbenkruid, blz. 54; Cecidophyes parvulus op Potentilla, Ganzerik, blz. 54; Cec'ulophycs nudus op Geum, Nagelkruid, blz. 55; Phytoptus vitis op Vitis, Wijnstok, blz. 55; Phytoptus tristriatus op Juglans, Walnoot, blz. 55; Phytoptus padi op Prunus padus, Vogelkers, blz. 55; Phytoptus macrochelus op Acer campestre, Kleine Eschdoorn, blz. 55; Phyllocoptes populi op Popidus tremula, Klaterpopulier, blz. 55; Phytoptus alpestris op L'hododendron, Alpenroos, blz. 56; Phytoptus Geranii op Geranium sanguineum, Bloedroode Ooievaarsbek, blz. 56; Phytoptus xylostei op Lonicvra xylosteum, Roode Kamperfoelie, blz. 56; Phytoptus macrotrichus op Carpinus betulus, Haagbeuk, blz. 57; Phyllocoptes heterogaster op Clematis recta, Rechtopstaande Boschdruif, blz. 57; Phytoptus scaber op llibes alpinum, Krentenboonipje, blz. 57; Phytoptus similis op Prunus spinosa, Sleedoorn, blz. 58; Phytoptus laevis op Alnus, Els, blz. 58; Phytoptus macrochelus en macrorynchus op Acer, Eschdoorn, blz. 58; l'hytoptus padi op Prunus padus, Vogelkers, blz. 58; Phytoptus viburni op Viburnum lantana, Wollige Sneeuwbal, blz. 58; Phyllocoptes sctiger op Fragaria, Aardbei, blz. 59; Phytoptus Thomasi op Thymus serpyllum, Thijm, blz. 81; Phytoptus tenuis op Bromus, Dravik, blz. 81; Phytoptus iriradiatus op Salix, Wilg, blz. 82; Phyllocoptes parvus op Salix, Wilg, blz. 82; Phyllocoptes magnirostris op Salix, Wilg, blz. 82; Phyllocoptes phytoptiformis op Salix, Wilg, blz. 82; Anthocoptes salicis op Salix, Wilg, blz. 82; Trimerus salicobius op Salix, Wilg, blz. 82; Phytoptus Löwi op Syringa, Sering, blz. 82; Phytoptus Cerastii op Cerastium, Hoornbloem, blz. 83; Phytoptus longior op Cruciferen ofKruisbloemigen, blz. 83; Phytoptus Kerneri op Gcntiana rhaetica, blz. 83; Phytoptus anccps op Veronica o/ficinalis, Manneke E ereprijs, blz. 83; Phytoptus Kiefferi op Achillca millifolium, Duizendblad, blz. 83; l'hytoptus fraxini op Fraxinus, Esch, blz. 85.

Sluiten