Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tweede „Hoos van Jericho", Asteriscun pygmaeus, is een lage ('omposiet, welker verspreidingsterrein zich van het noordelijke deel der Sahara tot Palestina uitstrekt en die vooral in de huurt van Jericho veelvuldig wordt aangetroffen. Bij deze plant sluiten zich na het rijpen der vrucht niet de takken, maar de in een rozet gerangschikte omwindselbladeren over de vruchthoofdjes aaneen en blijven zoolang gesloten, tot de winterregens intreden, die de „roos openen en de vruchtjes wegspoelen.

Een dergelijke verhouding tot den legen hebben ook de vruchten en zaden van de in de Kaapsche flora zeer veelvuldig ontwikkelde IJsplantjes of Middagb 1 oemen, Mesenibi'uinthenium• De doosvruchten van deze blij\en bij droog weder gesloten. Zoodra ze echter bevochtigd worden, slaan de over de

Vruchten, die zich 11a bevochtiging met water openen. 1 en 2. Anastntica hierochuntia, droog en bevochtigd. 3 en 4. Vrucht van Mesemb'ianthemum Candolleanum, droog en bevochtigd. 5 en 6. Dro;re en bevochtigde vrucht van Meseinbrtanthetnum aunutim.

buiknaad der vruchthokjes toegeslagen kleppen terug, de buiknaden splijten open, en de achter een dubbele afsluiting tot nu toe vastgehouden zaden worden door den regen uit de vruchthokjes weggespoeld, zooals op bovenstaande afbeelding in Fig. 3 tot 6 voor twee soorten van Mesembriunthetnum is voorgesteld.

Onder de planten der Europeesche flora vertoont de Muurpeper, Seduiu acre, een gedrag tegenover den regen, levendig hieraan herinnerend. De straalvormig gerangschikte vruchtbladeren hebben van onderen vleugelvormige lijsten en het middelveld der vrucht heeft den vorm van een oudiepen schotel. Bij droog weder zijn de vruchthokjes gesloten; zoodra echtei regcndioppels op het genoemde schotelvormige middelveld blijven hechten, openen zich dadelijk wijd de vijf vruchthokjes, de volgende regendroppels spoelen dan de kleine zaden

Sluiten