is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soms is het valscherm niet het lichaam, dat zwevend moet worden gehouden, verbonden door een dunnen steel, bij voorbeeld bij Titlandsia, Strophavthus en Taraxacum; gewoonlijk echter is het onmiddellijk bevestigd op de pool van het zaad of van de vrucht. Hij de tot de Myrtaceeën beboerende Verticordia, afgebeeld op nevenstaande afbeelding in Fig. 6 tot 8, wordt door vijf bloembladeren, die de gedaante van kleine, elk uit tien veêrtjes bestaande waaiers hebben aangenomen, een even sierlijk als zonderling valscherm gevormd, en bij eenige Lipbloemigen, zoo met name bij Micromena nervosa, hg. < van de plaat op bladzijde 254, zijn de wijduitstaande en straalvormig gerangschikte, met haren bezette slippen van den vruchtkelk tot een valscherm geworden. Hij verscheiden, andere Lipbloemigen, bij voorbeeld Ballota acetabulum, verder bij veel Plumbagineeën, hij voorbeeld Armeria, Strandkruid,

afgebeeld 01, Hz. 247 in fig. 3, en verscheiden Dipsaceeên b(j voorbeeld Sc,Mm,, afgebeeld aldaar in Fig. 8, is daarentegen het valscherm uit den

tiinen. droogvliezigen kelk of bijkelk ontstaan.

Hij de vruchten en zaden, die zijn toegerust met valschermen ui haren gevormd, sluiten zich die aan, welke in wollige vlokken of in een omhulsel van zijdeachtige haren weggedoken liggen en zoo in de lucht blijven zweven. De haren zijn veelal op de buitenste zaadhuid aangebracht, zooals bij de gewone Katoen, Goss.jpium, hierboven afgebeeld in Ftg. 3, en ook bij de zoogenaamde Wol boom, Bombax. [Van deze laatste is hier in l- ,g. \ oen opengesprongen vrucht voorgesteld, terwijl van de zonderling gevormde stammen duier hoornen reed, vroeger (!>«,. II. blu. 372) een afbeelding werd gegeven. Een der grootste soorten is Bombax ceiba. Het zaadpluis wordt m

A. Kkkxkr vos Marii.aus. Het leven iler planten. IV.