is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

canthus, Saccolabium enz., waarvoor de hieronder in Fiy. 1 afgebeelde Vanda tcres als voorbeeld kan dienen, bevatten in hun doosvruchten naast kleine zaden ook cellen, die er als haren uitzien en welker wand geteekend is met schroefvormig verloopende strepen en schuine scheurtjes, zie de afbeelding op de volgende bladzij. Deze haarvormige, tot een soort van vilt saamgeweven cellen zijn buitengewoon hygroscopisch en draaien en wenden zich bij de geringste verandering in den vochtigheidstoestand op wonderlijke wijze. Als onder den invloed van droge winden de doosvruchtkleppen dezer Orchideeën uiteenwijken,

Verspreiding der vruchten en zaden door den wind. I. I. Doosvrucht van I'mida leren, waarbij de zaden door middel van hygroscopische haren door de spleten naar huiten worden gebracht en daarna, zooals de afbeelding laat zien, door den wind worden wegevoerd. 2. Opengesprongen doosvruchten van een Tillaiiilxiit, waaruit de door valschermen gedragen zaden door den wind worden weggevoerd; deze zaden zullen, als zij tegen de schors van een boom worden aangewaaid, met de haren van het valscherm daaraan blijven hechten. — Zie ook blz 250.

begint gelijktijdig ook een levendige beweging in de viltachtige haren. Het. vilt zwelt in zekeren zin op, dringt naar buiten uit do spleten tussclien do doosvruchtkleppen en voert op deze wijze de tussclien de haren liggende zaden uit het binnenste der vrucht naar de oppervlakte, waar ze door den zwaksten luchtstroom reeds kunnen worden weggeblazen. Dat geschiedt, zooals gezegd is, onder den invloed van droge winden. Hij vochtig weder sluiten zich dedoozen; haren en zaden zijn dan weer in de holte geborgen.