is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitsluitend in de tropen behooren thuis de Apenbroodboom, Adansonia digitata; de Carica Papaya of zoogenaamde Meloenboom, die de Papayavrucht levert, een besvrucht in den vorm van een rechte komkommer, die in Oost-Indië veel wordt gegeten: de Broodboom, Artocarpus iticisa en Artocarpus integrifolia; Persea gratissima, waarvan de vruchten bekend zijn onder den naam „abarate", veelal verbasterd tot „advocaat"; Psidium piriferum of Psidium guayava, Goejava, [of zooals de Maleiers zeggen Djamboe bid ji, d. i. Djamboe met pitten, of Djamboe oetan, d. i. Bosch-Djamboe; de Oost-Indische liose-appel s, Jambosa molaccensis, in het Maleisch Djamboe ayer ma wat,

d. i. Hozewater Djamboe genoemd, en Jambosa aquae of Djamboe ayer, Waterdjamboe; Jambosa alba en rubra, Djamboe Samarang p o e t i, de Witte en D j a m b o e merah de lioode Djamboe, en eindelijk de Jambosa domestica bekend als Djamboe-bol]. Verder de Mangiestan van Java, Garcinia mangostana;de Oost-Indische Momb i n p r u i m, Spondias Mombin; de Tahitiappel, Spondias dulcis; de ()ost-Indische Manga, M.avgifera indica; de Ananas, Ananassa satiea; de Pisang, Musa paradisiaca en de Banaan, Musa sapientum.

Onder de Palmen, die fruit opleveren, zijn de voornaamste de I) adel p al men, Plioenix dactylifera, de Arengpalm, Arenga saccharifera en de Wijnpalm, Mauritia vinifera, die vooral aan de Orinoco en de Amazonen-rivier groeit en uit wier zoet vruchtsap een wijn bereid wordt. Onder de

uitheemsche planten met peulen zijn do belangrijkste de in Uost-inaie ïnneemsuie Tamarindeboom, Tamarindus indica, hierboven afgebeeld, en de oorspronkelijk uit Palestina afkomstige, maar thans in de landen aan de Middellandsche Zee overal gekweekte en ook verwilderde Joha 11 nesbroodboom, Ceratonia siliqua, op blz. 350 afgebeeld, welks peulen een zoet smakend vruchtvleesch bevatten, beide tot de Caesalpinaceeën behoorende. Ten slotte moeten hier nog de Vijgen worden vermeld en wel aan den eenen kant de vruchten van don tot do A rtocarpac eeën behoorende, in de landen aan de Middellandsche Zee inheemschcn en daar veelvuldig gekweekten, Gewonen Vijgeboom, Ficus