is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder gebouwtjes, die in de in landschapstijl aangelegde tuinen geplaatst waren, treft men niet zelden ook lusthuisjes of koepeltjes aan in Ohineeschen stijl, daar ten tijde van het ontstaan dezer soort van tuinen in uitvoerige berichten van reizigers, die Oost-Azië hadden bezocht, erop werd gewezen, dat de van Engeland uitgegane stijl niet iets nieuws was, maar dat de Chineezenhun groote tuinen langen tijd reeds, waarschijnlijk sinds het jaar 2600 v. C., in dezen stijl gewoon waren aan te leggen, en dat zij in die tuinen koepeltjes, hutjes en torentjes oprichtten. Men meende nu daarmee in overeenstemming ook in de Engelsche tuinen deze inrichting te moeten nabootsen en den tuinstijl dan den naam van den Antdo-Chineeschen te

moeten geven. Later bleek, dat ook de .Japanners dien trant van tuinaanleg huldigden, en dat alle tuinen in hun grootere steden, bijvoorbeeld in lokio, waaruit op de vorige bladzij een gedeelte van een tuin naar een pliotogratie is gereproduceerd, al van ouds in den landschapsstijl werden aangelegd.

De Chineesche parkaanleg, zooals op nevenstaande afbeelding te zien is, munt in 't bijzonder uit door het groote aantal woonhuisjes, dat er is ingevoegd, waarvan ieder een eigen bouwstijl vertoont. Aan de aanwezigheid van water werd en wordt in de Chineesche tuinen en parken bijzonder veel waarde gehecht en op de in de parken aangelegde vijvers drijven eilandjes, die door sierlijke bruggen met het vasteland zijn verbonden. Over t geheel irenomen, maken deze tuinen echter den

indruk van iets onnatuurlijks en gedwongens, wat vooral ook door de kunstmatige, c h i u o • •«h • t n. n.

overhangende rotsen veroorzaakt wordt.

In tegenstelling daarmee geven de Japansche tuinen een getrouwe nabootsing van het Japansche bergland. Bijna ieder huis heeft in Japan een kleinen tuin en met de beperkte ruimte ervan hangt zeker ook de voorliefde der Japanners samen voor miniatuurboompjes en miniatuurheesters, die een nabootsing vormen van bosschen en boschjes. In de parken zijn kleine watervallen, neerstortend over met mos begroeide rotsen, zeer geliefd, en in hun omgeving zijn miniatuurboompjes bevallig gegroepeerd, zooals de afbeelding van blz. 404 laat zien. Dat ook de mooie Japansche flora ertoe meewerkt, om de Japansche tuinen voor do Europeanen bijzonder aantrekkelijk te doen zijn, behoeft nauwelijks te worden herinnerd.