is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SSaTlnTeT'IL™ <"*■ »*«- b.v. „ *

Vooral is merkwaardig de gemakkelijkheid^ waa ^ ^ Va" leVen' vormen. Daarop berust dan nnïhi ' 7aarmede ze toevallige knoppen boven den gronS af teLonen , f °m de" s,anl een ■»««•

nieuwe loten, die na 2 a4 L, afecbakt"1' ü °P dL" S,0I"P ,erscheiden herhaalt Hp/ u' / a Jaar afgehakt worden, waarna zich hetzelfde

die hij S. alba daar wdviltig zijn). " 'iC",Br0enf 1"ad™ ■ «"<>»

S. viminalis is meestal een struik Shlari»n i

WfiWpSSS

oo l°*7:z ,nBt;vóo2 rsde rr ™ *•—« *«,

Oosten van Gelderland, wie wiek- enweineTn9el<ïrlai,d' wtdde hel in Zuid-Beveland van wisscb'en geroken word, L""""r« *c"°e'"d • «™ifl

V? geh'ach'Sa,ix "el *"*»*"■<*

tusschen ook geen

SZf S;^r'°p d» -

Phyten en zelfs'verk'Sen's'alix"pernandra"'q ';d"C hygr0"

ï£EH°p '52

Opmerkingen. Voor de volgende beschrijvingen zijn de bladpn va.,

»sSSS»««af3S

i^SSS&lsSSm

vollen bloeitijd dient na te gaan. J s den

Tabel .0. het determineeren der soorien van het geslacht Salix.

A sssts Krarstfs," r —

2-12, vrij. Hein,knopjes na het staven ,e r-^ ,em^esla«en- Meeldraden

aan langere bebladerde takken (stelen/ m-, i t» ®Kelljk 1,161 de bladen verschijnend.

bruin wordend. Bladïelen vantJven met kfiëreï "fh,er of ^"kerder

kelen. Zijnerven der hliripn van u soms tot oortjes ontwik-

en hoornen. Takken slank, meest kaal.^ HCmi,? Ultstekend- Rechtopstaande heesters