is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FAMILIE 32.

— CARYOPHYLLACEAE. —

Door de witte, droogvliezige schutbladen en bloemdekbladen gelijkt de plant veel op niet bloeiende exemplaren van Spergularia- en Scleratfthus-

soorten.

P. arvense1) L. Knarkruid (fig. 136).

De plant is vrij kaal. Uit den penwortel komt een overal aan den voet sterk vertakten stengel, met liggende of opstijgende, dunne en slanke takken. De stengel en takken zijn groen of roodachtig, meest bedekt met kleine, dicht opeenstaande wratjes.

De bladen staan rechtop, dakpansgewijze, zijn 4-8 mM ang, nauwelijks stekend.

De schutbladen zijn spiesvormig, zeer kort gepunt, iets korter dan of evenlang als het bloenidek. De vrucht is zeer klein, eirond, nauwelijks 1 niM lang, niet langer dan het bloemdek. G . De takken 2,5 mM-3 dM lang. Juli—Herfst.

Biologische bijzonderheid. De kleine vruchten worden door den wind verspreid.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en Zuid-Europa op zandig bouwland voor en

is bij ons alleen op Ameland, bij Apeldoorn, De Bilt, Eindhoven, Werkendam, Harderwijk, Overasselt, Maastricht en aan den Krommen Rijn gevonden.

Familie 32. Caryophyllaceae Rchb. Muurachtigen.

Bloemen regelmatig. Kelk onderstandig, blijvend, 5-(of 4-)tandig tot 5_(4-)bladig. Kroonbladen 4-5 of ontbrekend. Meeldraden vrij, in 1 of 2 kransen, 5-10, zelden 2-4. Vruchtbeginsel 1 met 1-5 stijlen.

Bladen ongedeeld.

Overzicht der onderfamiIiën en der groepen.

A. Kelkbladen vergroeid. Stempels gescheiden . . . Onderfamilie 1. 8llenoldeae A. Br. o. Kroonbladen in den knop links gedraaid, meest met vleugellijsten aan den nagel,

zelden met tongetje. Kelk zonder ribben, die tusschen de kelktanden uitloopen. Vruchtbeginsel met 2 stijlen. Vrucht een eenhokkige doosvrucht, die aan den top met vier tanden openspringt. Kiem gekromd of recht. . Groep Diantbeae A. Br. Gesl. Gypsophila, Tunica, Dianthus, Saponaria, Vaccaria.

b. Kroonbladen in den knop rechts of links gedraaid. Kelk met ribben, die tusschen de kelktanden uitloopen. Vruchtbeginsel met 3 of 5 stijlen. Kiem gekromd.

Groep Lychuideae A Br. Gesl. Cucubalus, Silene, Coronaria, Melandryum . Agrostemma.

B. Kelkbladen vrij of bijna vrij. Siijlen of stempels vrij of verbonden.

a. Vrucht veelzadig, (bijna steeds) aan den top met tanden openspringend.

Onderfamilie 2. Alsinoideae Engl. aa. Bladen met vliezige steunbladen. Kroonbladen ongedeeld. Doosvrucht in de middellijn der vruchtbladen, dus met evenveel kleppen, als er stempels zijn,

openspringend Groep Sperguleae Fenzl.

Gesl. Spergula, Spergularia.

bb. Bladen zonder steunbladen Groep Alsineae Fenzl.

Gesl. Sagina, Ammadenia, Alsine, Moehringia, Arenaria, Holosteum, Stellaria, Moenchia. Malachium, Cerastium.

Polvcneraum arvense

Fig. 136.

■) arvense = veld.