is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Vrucht eenzadig, niet met tanden openspringend.

aa. Bladen verspreid of tegenoverstaand, met droogvliezige steunblaadjes.

Onderfamilie 3. Paronyehloldeae A. Ilr. aaa. Bladen verspreid. Kroonbladen even groot als de kelkbladen, aan den

... van den kelk ingeplant Qroep Telephieae l>. C.

000. Bladen tegenoverstaand. Kroonbladen klein, op meeldraden gelijkend en, evenals de meeldraden, op een het vruchtbeginsel omgevenden ring ingeplant.

Groep lllecehreae D. C.

Gesl. Herniaria, Illecebrum.

bb. Bladen tegenoverstaand, zonder steunbladen. Onderfamilie Sclerantholrieae A. Br. Gesl. Scleranthus.

Tabel tot het determineeren der geslachten der Caryophyllaceae.

A. Kelk losbladig of 4-5-deelig. Bloemkroon soms zeer klein of ontbrekend.

a. Bladen met vliezige steunbladen.

aa. Vrucht een veelzadige doosvrucht. Stijlen 3-5. Meeldraden 5-10.

«• Stijlen 5. Meeldraden 5-10. Doosvrucht 5-kleppig. Bladen schijnbaar krans-

standig Spergula blz. 129.

Stijlen 3. Meeldraden 10. Doosvrucht 3-kleppig. Bladen tegenoverstaand.

., ^ Spergularia blz. 131.

00. vrucht een eenzadige, niet openspringende vrucht. Stempels 3 of 2.

«. Bladen, althans de onderste, tegenoverstaand. Kroonbladen klein, draadvormig of ontbrekend. Stempels 2.

««. Kelkslippen niet verdikt, vlak, hol Herniaria blz. 125.

/?/?. Kelkslippen kraakbeenachtig verdikt, zijdelings samengedrukt.

Illecehram blz. 126.

p. Bladen verspreid, blauwgroen. Kroonbladen even groot als de kelkslippen.

h Ri i Simpels 3 CorriRiula blz. 1'24.

b. Bladen zonder vliezige steunbladen.

aa. Kroonbladen getand of 2-spletig tot 2-deelig.

aaa. Kroonbladen 2-spletig tot 2-deelig. Zaden niervormig.

«. Stijlen 5.

a«. Kroonbladen tot aan den voet 2-deelig. Doosvrucht eirond. tot over het midden met 5 tweetandige kleppen openspringend.

Mnlarhiuiii blz. 146.

/?/?. Kroonbladen omstreeks tot het midden gespleten. Doosvrucht cylindrisch, aan den top met 10 kleppen openspringend.

Orastlum blz. 147.

/»• Stijlen 3. Kroonbladen 2-spletig tot 2-deelig. Meeldraden meest 10. Doosvrucht elliptisch tot bolvormig, tot aan het midden met 6

kleppen openspringend Stellaria blz. 141

bbb. Kroonbladen getand. Meeldraden 3-5. Doosvrucht met 6, zich aan den top omrollende tanden openspringend. Zaden schildvormig.

Holostenm blz. 140.

Ou. Kroonbladen gaaf of iets ingesneden of ontbrekend.

aaa. Stijlen 5 of 4.

«■ Doosvrucht met 4 of 5 kleppen openspringend. Stijlen 4 of 5. Meeldraden 4, 5 of 10. Kroonbladen soms ontbrekend. Bladen lijn-tot draadvormig b!z ,34

ft- Doosvrucht aan den top met 8 tanden openspringend. Stijlen 4. Meeldraden 4. Bladen lancetvormig. Stengel rechtopgaand.

... _ Muenchia blz. 146.

bbb. Stijlen 3 of 2.

"• Doosvrucht met 3 kleppen openspringend.

na. Bladen lancetvormig of lijn- tot priemvormig. Zaden talrijk.

klein, niervormig Alsine blz. 138.

/>/?• Bladen eirond, dik, vleezig, in 4 rijen. Zaden weinig talrijk,

dik, peervormig Ammailenia blz. 137.