is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan de kelk. De zaden zijn spilvormig, aan beide einden gevleugeld. 6-28 cM. 34-. Juni—Augustus.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa op moerassigen heide- en veengrond voor, doch niet in het gebied der Middellandsche Zee en is ook bij ons algemeen.

O. anglica») Huds. (D. longifólia'-) Rchb.) Lange zonnedauw (fig. 396). Deze plant gelijkt veel op de vorige, doch de bladen zijn lijnvormig-

lanfTUrPrnia lonrv/vn^nnU .J ~ UI i ...

.«..5nw.pig, lan^gcöicciu en ue uioemsiengeis zijn slechts 2 a 3 maal zoo lang als de bladen.

Uit den vezeligen wortel komt een roset van wortelbladen, die ten deele op den bodem liggen, doch grootendeels opgericht staan en gewoonlijk meer roode, onbehaarde, voor den bloei slakkenhuisvormig opgerolde bloemstengels. De bladen zijn bijna volkomen vlak en weer van tentakels voorzien. De bladstelen zijn langer dan de bladschijven, rood, aan den voet iets verbreed en gewimperd, doch overigens zonder haren.

De bloemen zijn wit, met 5 eironde, spitse, aanliggende kelkbladen en 5 omgekeerd eirondlangwerpige kroonbladen. De doosvrucht is cvlin-

drisch, weinig langer dan de kelk. De zaden zijn spilvormig, aan de 2 einden gevleugeld. 7-20 cM. Juli, Augustus.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa, behalve in de streek der Middellandsche Zee voor op moerassigen heideen veengrond, doch is bij ons zeldzaam.

D. intermédia a) Hayne. Kleine zonnedauw (fig. 397).

Uit den met enkele vezels bezetten wortel komt een wortelroset van eerst

op den grond liggende, doch later opgerichte bladen en gewoonlijk verscheiden bloemstengels, die aan den voet knievormig gebogen, doch verder rechtopstaand zijn, roodachtig, aan den top wat teruggebogen en nauwelijks langer dan de bladen. De bladen zijn omgekeerd eirond of spatelvormig met een omstreeks even langen steel, zij zijn ook weer met roode tentakels bezet. De bladsteel is onbehaard.

De kelk en kroonbladen zijn als bij D. rotundifolia. De doosvrucht is bijna peervormig, even lang als of iets langer dan de kelk, gegroefd. De zaden zijn

') anglica = Engelsch. -) longifolia = langbladig. •">) intermedia — middelst.

eirond, knobbelig, niet gevleugeld. 2,5-10 cM. 2;. DroseU intermedia Juli, Augustus. Fig. 397.

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in West- en Midden-Europa op moerassigen heide- en veengrond voor en is bij ons algemeen.

Drosera anglica Fig. 396.