is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/?• Kelk lederachtig, meest sterk geribd, de tanden kort en stijf behaard, driehoekig, genaaid, stijf, bijna stekend. Bloemen stevig aan de bloemspil bevestigd. Hoofdjes eirond, artnbloemig, okselstandig of schijnbaar eindelings, zittend T. scabrum blz. 631.

bbb. Kelk 10- of 20-ribbig, de keel door een verdikten ring gesloten of dicht behaard en open. Kroonbladen meest tot een lange buis vergroeid. Hoofdjes schijnbaar eindelings, door bladen omhuld, zittend ofgesteeld of de bloemen vormen gesteelde. naakte aren.

«• Overblijvende of althans 2-jarige soorten. Kelk veel korter dan de bloemkroon.

««• Kelktanden lijn-borstelvormig, sterk gewimperd, meest langer dan de andere. Keel van den kelk dicht behaard, open of door een verheven ring weinig vernauwd. Hoofdjes vaak door bladen omgeven. Kelk 10-nervig.

aan. Stengel verspreid aangedrukt behaard. Steunbladen lancetvormig, spits, gewimperd. Blaadjes nauwelijks getand. Hoofdjes alleenstaand, bol- of eirond. Kelkbuis kaal.

T. medium blz. 632. Stengel aangedrukt behaard. Steunbladen driehoekig, in een naald versmald. Hoofdjes bolrond, meest 2 bijeen. Kelkbuis behaard T. praten se blz. 632.

J77- Stengel lang ruw afstaand behaard. Steunbladen langwerpig, lancet-priemvormig toegespitst, borstelig gewimperd. Hoofdjes ei-bolrond, alleenstaand. Kelkbuts dicht

behaard 1'. tiill'nsnin blz. 634.

$>'• Kelktanden lancet-priemvormig, tijdens den vruchttijd afstaand, stijf, bijna stekend, de 4 bovenste bijna even lang, de onderste zeer lang. Keel van den kelk door een verheven ring ingesnoerd , niet gesloten. Bloemen vrij groot of groot. Kelkbuis

ruw behaard T. ochrolencum blz. 635.

P- Planten eenjarig. Aren of hoofdjes alleens aand, eirond, ten slotte cylindrisch. Kelk 10- of 20-nervig, aan de vrucht niet buikig. ««. Bloemen in hoofdjes, zeer dicht opeenstaand.

uaa. Kelk 10-nervig, met stijve, stekende tanden, die vaak zeer ongelijk van lengte zijn. Keel door een verheven lijst gesloten, zelden open.

I. Vruchtkelk sterk samengedrukt, lederachtig, kaal of bijna kaal, maar vooral naar boven klierachtig behaard en daar ongenerfd. Keel met een sterke, verheven lijst.

§. Steunbladen lijnvormig, spits. Hoofdjes eirond, oksel- en schijnbaar eindstandig, langgesteeld , zonder bladen erom. Kelkbuis tijdens den vruchttijd naar boven sterk verwijd met gesloten keel. Tanden lang, stijf, priemvormig. Vlag veel langer

dan de kiel T. sujiinum blz. 635.

§§. Steunbladen lancet-priemvormig, toegespitst. Hoofdjes eerst bolrond, later eirond, eindstandig, zittend of kortgesteeld, meest door 2 bladen omhuld. Kelk in den vruchttijd zeer vergroot, trechtervormig, sterk samengedrukt. Tanden ei-lancetvormig, stijf, stekend. Vlag 1' ■> maal zoo lang als de kiel T. maritimum blz. 635.

A.\. Vruchtkelk vliezig, ei-klokvormig, de tanden opgericht, bijna sikkelvormig, priemvormig, niet stekend, bros, de onderste tand breeder, naar binnen gebogen. Hoofdjes zittend of kort gesteeld.

T. alexandrlunni blz. 636.

40*