is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zwampachtige kuststreken, doch hunne aanwezigheid op eene plaats hangt geheel af van de hoeveelheid voedsel, vooral de paarse vruchtjes van de z.g. Boesi papaja, Cecropia piltata.

In den omtrek van bewoonde plaatsen kan men ook dikwijls T. waarnemen. Zij zitten dan meestal in liooge boomen; en dat denkelijk omdat hun gezicht, evenals bij de Ara's, volstrekt niet scherp is.

Het vleesch van T. smaakt goed, hoewel het eene donkere kleur heeft en een eigenaardigen geur bezit. Veel jacht wordt dan ook op deze vogels gemaakt, vooral gedurende het groote droge seizoen. Jagers beweren, dat een T. met een schot in den snavel niet verder kan vliegen, omdat de lucht in de door het lood gemaakte openingen dringt, waardoor de vogel omver tuimelt.

T. kunnen gemakkelijk getemd worden. In gevangenschap leven ze tamelijk lang en worden met vruchten, vleesch enz. gevoed.

Voor zoover bekend, nestelen T. in boomholen, op groeten afstand van den grond ; zij leggen witte eieren. Beide seksen broeden. Gedurende het kleine droge seizoen zijn de voortplantingsdeelen bij vele onzer T.-soorten sterk ontwikkeld. Ik heb nimmer nog een toekan-ei gezien, evenmin jonge vogels, hoewel men meermalen T. heeft waargenomen uit holen in liooge boomen vliegende.

Bij de beschrijving der volgende soorten is de lengte van den snavel opgegeven als gemeten van af den mondhoek tot aan den snaveltip.

Genera.

A Snavel zeer groot en breed; neusgaten openende achter de casque (verhooging v. d. bovensnavelbasis); seksen van gelijke kleuring.

RHAMPHASTOS, L.

B. Snavel kleiner; neusgaten openende naar boven toe, aan den rand v. d. casque. a. Neusgaten rond en geplaatst aan de zijden der culmenverhooging.

„Snavel meer dan twee maal zoo lang als de kop; seksen van gelijke kleuring of ten naastenbij zoo.

PTEROGLOSSUS, ILL.