is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af van dat der oude vogels; ook de snavel zou eerst na twee of drie jaren tot volkomenheid zijn uitgegroeid en gekleurd.

P. wiedi, Sturm.

Ad. Ongeveer als P. aracari\ doch de zwarte cul men lijn smaller en de dijen groenachtiger. Geogr. dist. Beneden-Amazone en Z.-O. Brazilië; Guiana ?

P. formosus, Cab.

Ad. Grooter dan de twee voorgaande soorten; snavel er. dijen als bij P. wiedi. Geogr. dist. Venezuela; Guiana?

N.B. Dc twee voornoemde soorten (?) zijn denkelijk slechts variëteiten of geographisehe rassen van P. aracari.

P. pluricinctus, Gould. = id., Cab. in Schomb. Reis.

Ad. Bov. d. donker groen ; kop en achternek zwartachtig ; oorvederen min of meer kastanjebruin getint; stuit scharlaken rood ; ond.d. geel ; keel, hals en borstband zwart; buikband zwart min of meer met scharlakenrood gevarieerd ; dijen bruin, min of meer met groen gevarieerd ; bovensnavel wit met een smallen basisband, eene breede zwarte culmenlijn ; ondersnavel zwart; oogomtrek groen ; pooten zwartachtig groen; iris geel. L. 45, vl. 15, st. 16.3, sn. 11.3. Geogr. dist. Venezuela, de Guiana's, Columbia en het dalgebied der Amazone. Lok. dist. De binnenlanden.

„Dubbelband-Aracaries, eng. Double-banded Aracaris, fr. Aracaris a double-ceinture, te onderscheiden aan twee zwarte banden aan do onderdeden, komen overigens, wat levenswijze aangaat, overeen met de Gewone Aracaries, doch zijn veel zeldzamer en worden zelden of nooit in de lagere streken waargenomen.

P. castanotis, Gould.

„De Bruinnek Aracarie is nog niet met zekerheid uit de Guiana's bekend, maar komt voor over een groot gedeelte van Z.-Amerika van af de Beneden-Amazone tot Columbia. De soort kan onderscheiden worden aan den kastanjebruinen achternek. De buikband komt overeen met dien van P. aracari.