is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DROMOCOCCYX.

d. st.; bovensnavel bijna bruin, ondersnavel geelachtig; iris bruin. Jong Ongeveer als ad. doch de bov.d. met inbegrip v. d. achterkop zwart met breede geelachtig roodbruine schachtstrepen aan de vl. dekv.; keel grauw; kin bijna wit. L. 25, vl. 14, st. 14, tars. 3, culm. 2.3. Geogr. dist. De Guiana's tot Rio Negro. Lok. dist. Vooral de lagere streken.

„De Pauw-Koekoek, eng. Blacknecked Cuckoo, fr. Coucou tacheté a nuque noire, heeft een slanker snavel dan de voorgaande soort, terwijl ook de dekvederen boven den staart tot bijna aan den staarttip reiken.

In de kolonie staan P. K. onder dezelfde namen bekend als de voorgaande species, van wie ze in levenswijze niet verschillen, maar veel minder talrijk worden aangetroffen.

Voor zoover ik kan oordeelen, zijn P. K. even parasitisch en broeden ook terzelfder tijd als de Gestreepte Koekoeken. De eieren hebben evenwel eene zuiver witte kleur, meermalen met een weinig glans, doch gewoonlijk glansloos; het percentage ovale eieren is grooter dan bij den Diploptcrus. M. afvi. 22.5 X l7 m.M.

De exemplaren varieeren uitermate, zoowel in vorm als in afmeting. Door de witte glanslooze kleur zijn de parasieteieren voor een leek niet van de eieren der slachtoffers te onderscheiden, hoewel de vorm wat langer is en de dooier doorgaans eene oranjeroodere kleur bezit dan Vietjo-eieren. Maar wanneer de eieren soms voorkomen in één nest te zamen met die van Zwaluwen, Progne of van Bloedrug-spechten, Vcniliornis, dan kan zelfs de geoefendste natuurkundige, de schalen dikwijls niet van elkander onderscheiden, zoowel in verschen staat als geprepareerd.

N.B. Voor zoover ik kan oordcelen, komen bij onze Diploplerince de mannetjes eenigszins talrijker voor dan de wijfjes. Maar het verschil is volstrekt niet zoo groot, 5 tot 1 tot zelfs 25 tot 1, zooals van den Europeeschen Koekoek beweerd wordt.