Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wit evenals de zoomen aan dc buitenvlag der eerste slagp. en stipjes, streepjes enz. aan de buitenvlag der slagp. v. d. 2'^" rang, en aan de vl. dekv. uitgezonderd de dekv. der eerste slagp.; middelste paar staartp. groen met een purperblauwen glans en zwarten endband, het tweede en derde paar vederen hetzelfde maar met zwarte binnenvlag, het vierde paar zwart, maar de basishclft v. d. buitenvlag groen geglansd ; de twee uiterste paren rectrices zwart of wel met enkele witte stipjes aan den zoom v. d. buitenvlag; snavel oranjeachtig. Jong. rf Ongeveer als ad. maar met meer wit aan de vl. dekv.; borst groengetint grijs; staart min of meer verschillend, doch zonder zwarten endband aan de middenvederen. $ Kop en bov.d. donker grijs, borst lichter van tint; overige ond.d. bloedrood; dijen zwartachtig grijs; vleugels als bij het mannetje, maar bruiner en de witte golvende lijntjes enz. smaller of geheel ontbrekend ; staart zwartachtig; snavel oranjeachtig, culmen zwartachtig. L. 30, vl. 15.5, st. 15, tars. 1.5. Geogr. dist. Columbia, de Guiana's. het dalgebied der Amazone, en O. Ecuador. Lok. dist. Het binnenland.

De Zwart-staart Trogon of Groote Bloedbuik Trogon, eng. Black-tailed Trogon, fr. Trogon a queue noire, onderscheidt zich door een bloedrooden buik en bijna of geen wit aan de staartpennen.

In de kolonie heeten Z. T. Reddi-bere-Oedoelosofowroe of 1 'iengofowroe of Domakoekoefowroe, d. w. z. Houtluizenvogels enz. met rooden buik. Dc Caraïben noemen ze 1 a-kolokolo of wel Koeja.

„In de lagere zwampachtige kuststreken treft men Z. 1. nimmer aan, hoewel ze veel talrijker in het binnenland te vinden zijn. Overigens verschilt hunne levenswijze niet van de gewone soort; zij nestelen ook gedurende het droge seizoen in verlaten spechtenholen of holen in houtluizennesten en leggen 2 of 3 eieren.

T. collaris, Vieill.

„De Zwartkeel Trogon is reeds bekend uit Braziliü, het dalgebied der Amazone, Ecuador, Columbia, Venezuela en Trinidad en komt denkelijk ook in de Guiana's voor.

Sluiten